Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
24.09.2018
1-In cazul in care datele cu caracter personal referitoare la o persoana vizata sunt colectate de la aceasta, operatorul, in momentul obtinerii acestor date cu caracter personal, furnizeaza persoan...
10.05.2018
Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei...
24.04.2018
Reg 679/ 2016 introduce cerinta de evaluare a impactului asupra protecÈ›iei datelor inainte de inceperea prelucrarii datelor:   Aceasta este necesara ori de cate ori prelucrarea este ...
03.04.2018
Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal sa fie legala, aceasta ar trebui efectuata pe baza consimtamantului persoanei vizate sau in temeiul unui alt motiv legitim, prevazut de lege, fie ...
17.03.2018
In conformitate cu cerintele legii 211/ 2011 si a reglementarilor ISO 14001:2015 (determinarea aspectelor de mediu, determinarea obligatiilor de conformare referitoare la aspectele de mediu) este ...
12.03.2018
Recomandam ca atunci cand se implementeaza cerintele Reg. 679/20016 sa se tina seama si de cerinte si reguli de buna practica incluse in reglementarile complementare.  In continuare sunt...
28.02.2018
 In cazul in care prelucrarea datelor personale se bazeaza pe consimtamant, operatorul trebuie sa fie in masura sa demonstreze ca persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea d...
28.02.2018
In conformitate cu cerintele ISO 9001:2015, organziatia trebuie sa stabilieaza reguli de buna practica in domeniul schimbarii in cazul produselor, serviciilor, proceselor, echipamentelor etc prec...
Noutati, resurse si instrumente
03.04.2018
Prelucrarea ar trebui sa fie considerata legala in cazul in care este necesara in cadrul unui contract sau in vede...
17.03.2018
In conformitate cu cerintele acestei decizii, inregistrarea ca operator cu date personale, notificarea Autoritatii ...
17.03.2018
“Ün castigator este un pierzator care a mai incercat inca o data…“ Anonim
11.08.2016
Atingerea obiectivelor  unei organizatii se bazeaza anumiti factori indirecti ce pot actiona ca un elem...
10.08.2016
Lucrul cel mai important este sa fii gata in orice moment sa sacrifici ceea ce esti pentru ceea ce ai putea deve...
30.04.2014
Pentru a preveni incendiile din cauza aparatelor electrice este necesar de a retine: -    &n...
30.04.2014
Art. 26 - (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor,...
23.11.2012
Uniunea Europeana a creat sistemul REACH, un sistem integrat pentru inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrict...
23.02.2012
Dispozitivele si procesele de productie trebuie proiectate astfel incat sa elimine sau sa reduca, cat mai mult posibi...
Clienti ai produselor si serviciilor aplicabile sistemului de management
Clientii nostri sunt organizatii din aproape toate domeniile de activitate.
In continuare prezentam cativa dintre acestia
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

Resurse pentru managementul firmei

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Autoritatea Nationalt pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI), www.research.ro

European accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie europeana www.eur-lex.europa.eu

 

 

Parteneri