Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Comunicat al ANSPDCP referitor la Regulamentul General privind Protectia Datelor - GDPR - Regulament EU nr. 679 din 2016
Adaugat la data de 14.09.2017

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in calitate de autoritate publica centrala autonoma cu competenta generala in domeniul protectiei datelor personale, reprezinta garantul respectarii drepturilor fundamentale la viata privata si la protectia datelor personale, statuate cu precadere de art. 7 si 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, de art. 16 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene si de art. 8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.

Anul 2016  marcheaza un moment cheie in evolutia reglementarilor europene privind protectia datelor personale prin adoptarea de catre Parlamentul European si Consiliu, a Regulamentului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor), de directa aplicabilitate in toate statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 25 mai 2018, alaturi de adoptarea si a Directivei privind protectia datelor prelucrate in scopul prevenirii, detectarii, investigarii si punerii sub urmarire a infractiunilor si a altor activitati judiciare.

Aceasta reforma a cadrului normativ in domeniu implica, pe termen scurt, pentru institutia noastra o evaluare complexa a instrumentelor specifice asigurarii protectiei datelor personale, in scopul adaptarii cadrului normativ national si pregatirii institutionale pentru aplicarea noilor reglementari europene, inclusiv sub aspectul realizarii unei cooperarii eficiente cu Comitetul european pentru protectia datelor si cu celelalte autoritati in domeniu din Uniunea Europeana.

Astfel, consolidarea capacitatii administrative a Autoritatii reprezinta o prioritate si necesita alocarea unor resurse materiale, financiare si umane adecvate exercitarii noilor noastre atributii specifice, pentru efectiva aplicare a standardelor Uniunii Europene continute in noile reglementari adoptate.

Activitatea institutiei noastre se va subsuma exigentelor respectarii regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal in mediul public si privat, in vederea atingerii dezideratului de asigurare a unei reale exercitari a dreptului la protectia datelor al tuturor persoanelor fizice.

In acest sens ne bazam si apelam la implicarea activa a fiecaruia dintre dumneavoastra atunci cand va veti confrunta cu diverse situatii in activitatea curenta.

In perspectiva ne propunem edificarea unei adevarate culturi a protectiei datelor personale in Romania avand convingerea ca vom beneficia de sprijinul factorilor decizionali, al autoritatilor publice centrale si locale, al organizatiilor neguvernamentale si al mediului privat.

Sursa: dataprotection.ro

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

Resurse pentru managementul firmei

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Autoritatea Nationalt pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI), www.research.ro

European accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie europeana www.eur-lex.europa.eu

 

 

Parteneri