Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Securitatea datelor personale. Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR - Numirea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
Adaugat la data de 18.09.2017

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor) urmeaza sa fie pus direct in aplicare in toate statele membre ale Uniunii Europene incepând cu data de 25 mai 2018.

Regulamentul (UE) 2016/679 include cerinta de numire a unui responsabil cu protectia datelor.

Numirea unui ressponsabil cu protectia datelor este obligatorie in urmatoarele cazuri: 

- atunci cand prelucrarea este efectuata de o autoritate publica sau un organism public, cu exceptia instantelor care actioneaza in exercitiul functiei lor jurisdictionale

- atunci cand activitatile principale ale operatorului constau in operatiuni de prelucrarea care necesita o monitorizare periodica și sistematica a persoanelor vizate ( ex. colectate si prelucrare de date in cadrul unor campanii de fidelizare a clientilor, analiza datelor pentru crearea de profile si evaluarea anumitor comportamente, prelucrarea datelor in scoplul evaluaarii unor riscuri asociate persoanei, prelucare date referitoare la geolocalizare, prelucare date referitoare la asigurari, prelucare date referitoare la monitorizarea starii de sanatate, prelucare inregistrari audio si video etc).

- atunci cand activitatile principale ale operatorului constau in prelucrarea pe scara larga (criterii de evaluare: numarul de persoane, cantitatea/  tipurile de date , durata prelucrarii, aria geografica de coletare a datelor etc)  date,  de  a unor categorii speciale de date (date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice) sau a unor categorii de date cu caracter personal privind condamnari penale și infractiuni.

Desi unele organizatii nu se incadreaza in categoria celor in care nu este obligatorie numirea unui responsabil pentru prelucrarea datelor numirea acestuia va aduce valoare sistemului de management a datelor cu caracter personal si va oferi suport in acest domeniul personalului organizatiei.

 

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

Resurse pentru managementul firmei

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Autoritatea Nationalt pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI), www.research.ro

European accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie europeana www.eur-lex.europa.eu

 

 

Parteneri