Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
 Produsele noastre
GHID PRACTIC - modelul de sistem de management integrat calitate - mediu - sanatatea si securitate ocupationala (ISO 9001 - ISO 14001- ISO 45001) Vers 2.8
Produs recomandat
Adaugat la data de 15.05.2020

 

PREZENTAREA PE SCURT A PRODUSULUI

 

Documentatia include modelele de proceduri, manual sistem integrat, formulare aplicabile  sistemelor:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Modelul de sistem de management a fost validat in mai multe procese de certificare .

Acest produs reprezinta un studiu de caz privind proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala (standarde de referinta ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) in vedere certificarii.

 

Pretul produsului: 98 euro + tva.

 

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la numerele de telefon de mai jos sau pe email.

 

Documentatia pusa la dispozitie contine toate modelele de proceduri necesare proiectarii sistemului integrat, manual calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala, formulare, scheme informationale, matrici de monitorizare si alte documente care pot fi adaptate si aplicate in sistemul de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala etc.

Utilizand acest GHID veti reusi sa realizati importante economii de resurse de timp si financiare beneficiind si de consiliere gratuita prin email sau telefon pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii si mediului.

DVD-ul contine peste 520 de fisiere cu documentatii in format MS WORD.

Pentru o mai buna intelegere a documentiilor, acolo unde am considerat necesar, formularele sunt insotite de explicatii si comentarii pentru intelegerea si adaptarea sistemului de management la cerintele specifice beneficiarului. Documentatiile pot fi utilizate de companii in curs de certificare sau de companii care sunt deja certificate pentru mentinerea si imbunatatirea sistemului de management calitate si mediu.

GHIDUL contine elemente practice (modele) si nu elemente teoretice. O parte dintre documentatiile continute se pot utiliza asa cum sunt prezente, insa exista si elemente care necesita particularizare, aici trebuie sa interveniti cu elemente specifice organizatiei dumneavoastra.

In prezentarea de mai jos sunt enumerate numai o parte dintre materialele continute in acest GHID. Pentru detalii privind continutul si utilitatea materialelor va rugam sa ne contacti telefonic sau pe email:

1. Proceduri (procedurile sunt integrate conform cerintelor celor trei standarde de mai sus) . In functie de cerintele standardelor aplicabile procedurile contin cerinte din trei standarde, din doua  standarde sau dintr-un singur standard).
- Elaborarea si controlul informatii docmentate
- Audit intern

- Analizarea si tratarea riscurilor
- Neconformitate, actiuni corective
- Analiza efectuata de management
- Recrutarea, instruirea, motivarea si dezvoltarea RU
- Comunicarea interna si externa
- Monitorizarea si masurarea proceselor si a factorilor de mediu
- Aspecte de mediu
- Evaluarea conformarii
- Cerinte legale si alte cerinte
- Evaluarea satisfactiei clientilor
- Mentenanta echipamentelor
- Analiza datelor
- Tratarea reclamatiilor clientilor
- Planificarea proceselor
- Identificare si responsabilitate
- Tratarea produselor si serviciilor neconforme
- Procese referitoare la relatia cu clientii
- Monitorizarea si masurarea produsului
- Evaluarea funizorilor si aprovizionarea produselor si serviciilor
- Controlul RMM

- Obiective, tinte si programe de manangement de mediu
- Control operational
- Situatii de urgenta
- Identificarea pericolului si evaluarea riscurilor
- Inregistrarea, investigarea si analizarea incidentelor

Etc.

2. Fiecare procedura contine si formularele aplicabile procesului respectiv.

3. Manualul sistemului de mananagement a fost integrat conform cerintelor celor trei standarde de mai sus.

4. Diverse modele de formulare aplicabile in procese ale sistemului de management al calitatii si mediului, cateva exemple (unele din acest formulare contin exemple completate):
- Model de regulament de organizare si functionare (ROF),
- Model - Fisa de urmarire a lucrarii,
- Model - Program de management de mediu- diminuare consum resurse,
- Model - Program de management de mediu- diminuare consum energie electrica,
- Model - Fisa obiectivului (utila pentru calcul aspectelor de mediu si gestionarea desurilor),
- Model - Fisa de calcul a aspectelor de mediu,
- Model - Politica in domeniul calitatii si mediului,
- Model - Registrul aspectelor de mediu,
- Model - Registrul cerintelor legale si alte cerinte,
- Model - Lista obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu,
- Model - Plan pentru situatii de urgenta (ex. incediu, scurt-circuit electric, cutremur).
- Model - Fisa de lansare si urmarire proiectare (FLUP),
- Model - Aviz de modificare,
- Model - Lista de control cerinte client,
- Model - Fisa preliminara angajat.
- Model - Fisa de lichidare.
- Model - Fisa de lichidare.
- Model - Reguli alegere parole sisteme informatice
- Model - Grafic de lucru.
- Model - Program intretinere preventiva echipamente.
- Model - Fisa CTC.
- Model - Comanda de iesire din gestiune.
- Model - Nota de rebut.
- Model - Proces verbal de receptie.
- Model - Grafic de lucru.
- Model - Fisa tehnica a sistemului.
- Model - Declaratie de conformitate.
- Model - Registrul declaratiilor de conformitate.
- Model - Lista de difuzare a documentelor SMC.
- Model - Fisa de modificare a produsului.
- Model - Fisa instruirii.
- Model - Raport sedinta.
- Model - Bon de predare, transfer, restituire.
- Model - Fisa de analiza a cererii de de oferta.
- Model - Evidenta mentenanta preventiva.
- Model - Fisa de urmarire lucrare.
- Model - Registru intrari-iesiri.
- Model - Registru decizii interne.
- Model - Raport service.
- Model - Fisa service.
- Model - Program de productie.
- Model - Raport de neconformitate si actiuni corective.
- Model - Raport de neconfomitate.
- Model - Program de actiuni corective.
- Model - Program de actiuni preventive
- Model - Program de imbunatatire.
- Model - Raport de incercari.
- Model - Amendament la raport de incercari.
- Model - Raport de lucru.
- Model - Raport de observatii.
- Model - Raport de audit.
- Model - Raport de service.
- Model - Raport de testare.
- Model – Raport de activitate
- Model - Plan calitate v1
- Model - Plan control calitate si verificari
- Model - Plan calitate v2.
- Model - Plan de test.
- Model - Planificare revizii.
- Model - Plan control.
- Model - Plan dezvoltare produs.
- Model - Lista operatii de intretinere planificate.
- Model - Plan de audit.
- Model - Chestionar de audit.
- Model - lista control obtinere avize si/sau autorizatii,
- Model - chestionar de evaluare a aptitudinii calitate a furnizorului,
- Model - matrice de evaluare a colaboratorilor / furnizorilor,
- Modele de sisteme de evaluare a performantelor personalului (3 modele),
- Modele de sisteme de evaluare a satisfactiei clientilor,
- Model de chestionar de evaluare a satisfactiei personalului,
- Modele de definire a viziunii, a politicii calitatii, a cartii clientilor,
- Model cod etic,
- Modele de definire a misiunii, a obiectivelor functionale,
- Modelele de scheme si matrici de monitorizare a proceselor sistemului calitatii,
- Model - controlul executiei lucrari
- Reguli gestionare deseuri
- Lista deseuri
- Lista tipurilor de deseuri rezultate
- Matrice aplicabilitate ecrinte legale
- Model formular evaluarea conformarii cu cerintele legale
- Model – comunicate, atentionari pe linie de managemnt al mediului
- Model convocator/ proces verbal analiza de management
- Model chestionar evaluare satisfactie colaborator/ partener/ funizor
- Model comanda de aproviozinare
- Model necesar de aprovizonare
- Model - Fisa inventar sistem calcul
- Model - Fisa evidenta intretinere utilaj/echipament
- Model - Planificarea reviziilor
- Model - Registrul echipamentelor
- Model - Avizare neconformitate la livrare
- Model - Raport neconformitate produse
- Model - Registrul neconformitatilor produselor
- Model - Chestionar evaluare aptitudine calitate funizor
- Model - Registrul contracte
- Model - Registrul de monitorizare facturi emise / de plata
- Model - Grafic de lucru,
- Model - Raport zilnic de activitate
- Model - Program intretinere preventiva echipamente,
- Model - Proces verbal de validare,
- Model - Program de productie,
- Model - Plan pentru controlul calitatii si verficari pe parcurul executiei lucrarilor
- Model - Chestionar evaluare anagajat la finalizare contractului de munca
- Model - Formular - Plan prevenire efecte recesiune
- Model - Fomular – Planificare recrutare
- Model – Analiza SWOT
- Model - Program imbunatatire activitate resurse umane – formular complet cu diverse actiuni.
- Model - Programare proiect – formular completat.
- Model - Plan de test
- Model - Planning saptamanal
- Model - Planning lunar
- Model - Plan lunar de activitati
- Model - Plan realizare proiect
- Model - Plan alarmare si evacuare
- Model - Plan prevenire poluare
- Model - Plan de prevenire in situatii de urgenta
- Model - Plan de prevenire si protectie (masuri organizatorice, igienico-sanitare etc)

5. Modele de documente specifice sistemului de management al mediului:
- Model - Program de management de mediu- diminuare consum resurse,
- Model - Program de management de mediu- diminuare consum energie electrica,
- Model - Fisa obiectivului (utila pentru calcul aspectelor de mediu si gestionarea desurilor),
- Model - Fisa de calcul a aspectelor de mediu,
- Model - Registrul aspectelor de mediu,
- Model - Registrul cerintelor legale si alte cerinte,
- Model - Lista obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu,
- Model - Plan pentru situatii de urgenta (ex. incediu, scurt-circuit electric, cutremur).
- Model formular – Situatii de urgenta – Program de testari si simulari
- Model formular – Situatii de urgenta – Lista echipamente si materiale
- Model formular – Situatii de urgenta – Lista cu membrii echipelor de interventie
- Model formular – Situatii de urgenta – Plan pentru situatii de urgenta - cutremur
- Model formular – Situatii de urgenta – Plan pentru situatii de urgenta – scurt circuit
- Model formular – Situatii de urgenta – Plan pentru situatii de urgenta – scurgeri de gaz
- Model - Fisa postului – Responsabil cu sistemul de management al mediului (principalele responsabilitati)
- Model - Program de instruire
- Modele - Fisa de instruire SMM
- Model formular - Lista aspectelor de mediu.
- Model formular - Program de management de mediu.
- Model - Cod etic
- Model - Decizie de numire a responsabilului cu sistemul de management de mediu.
- Model - Instructiune evacuare in caz de incediu
- Model formular - Plan de alarmare si evacuare
- Model - Plan de prevenire a poluarii. 
- Modele - Comunicate/ atentionari pe linie de management al mediului
- Model formular - Evaluarea conformarii cu cerintele legale
- Model formuar – Lista deseuri rezultate in organizatie
- Reguli utile gestionarii corespunzatoare a desurilor
- Model formular  - Raport de accident de mediu
- Model  - Program de educatie antiseismica
- Model formular – Plan de prevenire a poluarii si interventie in situatii de urgenta
- Model – Matrice de analiza si raportarea aplicabilitaii cerintelor legale
- Model formular - LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SI EVALUAREA IMPACTURILOR ASOCIATE ACESTORA 
- Model formular - CENTRALIZAREA ASPECTELOR SI A IMPACTURILOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU
- Model formular - FISA DE CONTROL OPERATIONAL LA NIVEL DE SUBDIVIUNE ORGANIZATORICA
- Model formular - SITUATIA DESEURILOR GENERATE
- Model formular - LISTA DE IDENTIFICARE  A DESEURILOR
- Model formular - EVIDENTA LUBRIFIANTI UZATI
- Model formular - GRAFIC DE GESTIONARE A DESEURILOR REZULATE IN ORGANIZATIE                           
- Model formular - PROGRAM DE MONITORIZARE SI MASURARE PENTRU SMM
- Model formular - REGISTRUL SITUATIILOR DE URGENTA ŞI A ACCIDENTELOR POTENŢIALE PRIVIND MEDIU
- Model formular - Program de management de mediu (varianta 3)
- Model formular - Program de management mediu (varianta 4)
- Model formular - Model formular calcul aspecte de mediu
- Model formular - Model fisa  post Responsabil cu sistemul de management de mediu
- Model formular - Anexa tehnica la contractele de aprovizionare / cerinte SMM
- Model formular - MODEL – DECIZIE PRIVIN TIPURILE DE ASPECTE DE MEDIU CARE TREBUIE COMUNICATE IN EXTERIORUL ORGANIZATIEI
- Model formular - Decizie de incadrare in functei a Responabilului SMM
- Model formular - Comunicat catre funizori privind respectarea cerintelor SMM
- Model formular - Obiective si tinte de mediu

6. Modele de scheme informationale pentru procesele SMC
-  Schema informationala audit intern.
- Schema informationala controlul inregistrarilor.
- Schema informationala lansare servicii noi.
- Schema informationala proces vanzare.
- Schema informationala proiectare.
- Schema informationala tratare reclamatii.
- Schema informationala media planning.
- Schema informationala marketing.
- Schema informationala analiza cerinte client.
- Schema informationala de modificare a proiectului.
- Schema informationala evaluare furnizori.
- Schema informationala aprovizionare.
- Schema informationala service.

7.  Documentatii specifice OHSAS 18001:
- lista legislatie specifica SSM
- model - plan de prevenire si protectie
- model - program de management SSM
- model - matrice obiective SSM
- model - evaluare riscuri SSM
- anexa – regulament intern cu cerinte SSM
- transpunerea legii 319/ 2006 in obligatii
- program instaructaj general SSM
- raport privind capacitatea de raspuns in caz de accident
- model – instructiune SSM – personal TESA
- evaluarea conformarii cu cerintele legale ssm
- nivel de conformare general – fise de riscuri generale:
    Iluminat
Zgomot
Vibratii
Ambianta termica
Agenti chimici
Agenti cancerigeni si mutageni
Agenti biologici
Ventilare industriala
Echipamente de munca
Amenajarea locului de munca
Amenajarea spatiilor de lucru
Incendii si explozii
Electrosecuritate
Sarcinile de munca
Circulatie, riscuri orizontale si verticale
Protectia colectiva si individuala
Organizarea primului ajutor
- model formular  completat - situatii de urgenta - program de simulare
- model formular  completat - situatii de urgenta – plan de simulare - scurtcircuit
- model formular  completat - plan de simulare - cutremur
- model formular  completat - plan de simulare - incendiu
- model formular  completat - raport de simulare - scurtcircuit
- model formular  completat - raport de simulare - cutremur
- model formular  completat - raport de simulare - incendiu
- model formular – Evidenta echipamente SSM,
- model formular – Evidenta personal SSM.
- model - FISA CHESTIONAR DE EVALUARE A CONFORMARII CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE
- model - LISTA SITUATIILOR DE URGENTA SI EVENIMENTELOR POTENTIALE
- model - FISA DE MASURI PROPUSE / LOCUL DE MUNCA
- model - FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA                        
- model - Planul de prevenire si protectie
- model - PROGRAMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT PE ANUL ...........
- model instructiune privind sanatatea si securitatea muncii – TRASEU
- model instructiune privind sanatatea si securitatea muncii – TESA
- model instructine proprie de  sanatate si securitate ocupationala - INSTRUCTIUNE GENERALA SSM
- model instructine proprie de  sanatate si securitate ocupationala – ELECTROCUTARE
- anexa fisa post cu cerinte SSM

Etc


Intermanagement Consulting
Bucuresti, Sector 1, Str. Iani Buzoiani nr. 3, bl. 17, sc.A, Etaj 2
Telefoane: 031 102 24 08 (UPC)
                  0727 867 246 (Vodafone)
Fax:           031 102 24 08 (UPC)
Email:  info@intermanagement.eu        
           www.intermanagement.eu

 

 

 

 

 

 

Produse similare
15.05.2020
Prezentarea produsului   Pretul produsului: 28 euro + tva     Acest produs reprezinta un studiu de caz privind ...
15.05.2020
  PREZENTAREA PE SCURT A PRODUSULUI Produsul reprezinta un studiu de caz privind proiectarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea un...
15.05.2020
  PREZENTAREA PE SCURT A PRODUSULUI   Documentatia include modelele de proceduri, manual sistem integrat, formulare aplicabile  sist...
15.05.2020
  REZENTAREA PE SCURT A PRODUSULUI   GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 14001 reprezinta un studiu de caz privind proiectarea unui s...
Produse
Stiri
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri