Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
 Produsele noastre
GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA SR EN ISO 14001: 2015. Versiunea 2.8
Produs recomandat
Adaugat la data de 15.05.2020

 

REZENTAREA PE SCURT A PRODUSULUI

 

GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 14001 reprezinta un studiu de caz privind proiectarea unui sistem de management de mediu in conformitate cu cerinţele SR EN ISO 14001: 2015.
Documentaţia conţine modele de proceduri şi diverse alte documente care pot fi utilizate pentru proiectarea sistemului de management de mediu din organizaţie dumneavoastră. Specificaţiile procedurilor necesită particularizare.

 

Pretul produsului: 30 euro + tva.  

Beneficiati de consiliere gratuita pentru proiectarea, implementarea, certificarea si imbunatatirea sistemului de management al mediului.

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la numerele de telefon de mai jos sau pe email.

 

In continutul ghidului sunt prezentate o serie de modele de documentatii necesare proiectarii sistemului de management de mediu, enumera mai jos o parte dintre acestea:
1. Model - regulament intern
2. Lista legislatie mediu
3. Model - Matricea obiectivelor si tintelor pentru relizarea programelor de mediu
4. Model - Matrice monitorizare a aspectelor de mediu
5. Modele - Politica de mediu (2)
6. Modele proceduri sistem management de mediu:
a. Monitorizarea obiectivelor si programelor de mediu
b. Monitorizarea reglementarilor
c. Monitorizarea evaluarea conformării cu reglementarile
d. Pregatirea pentru situaţii de urgenţă si capacitatea de raspuns
e. Monitorizarea aspectelor de mediu
f.  Monitorizarea controlului operaţional.

3. Modele de proceduri generale:
a. Controlul documentelor

c. Audit intern
d. Neconformitate, acţiuni corective şi acţiuni preventive
e. Analiză de management
f.  Competenţă, constientizare, instruire
g. Comunicare
h. Monitorizare si masurare  proceselor.

4. Model de manual de mediu

5. MODEL DE SISTEM INTEGRTA CALITATE-MEDIU (manual calitate-mediu, proceduri generale, proceduri SMC, proceduri SMM.
 
6. Modele de documente specifice sistemului de management al mediului:
- Model evaluarea contex organizational

- Model - Program de management de mediu- diminuare consum resurse,
- Model - Program de management de mediu- diminuare consum energie electrica,
- Model - Fisa obiectivului (utila pentru calcul aspectelor de mediu si gestionarea desurilor),
- Model - Fisa de calcul a aspectelor de mediu,
- Model - Registrul aspectelor de mediu,
- Model - Registrul cerintelor legale si alte cerinte,
- Model - Lista obiectivelor generale si obiectivelor specifice de mediu,
- Model - Plan pentru situatii de urgenta (ex. incediu, scurt-circuit electric, cutremur).
- Model formular – Situatii de urgenta – Program de testari si simulari
- Model formular – Situatii de urgenta – Lista echipamente si materiale
- Model formular – Situatii de urgenta – Lista cu membrii echipelor de interventie
- Model formular – Situatii de urgenta – Plan pentru situatii de urgenta - cutremur
- Model formular – Situatii de urgenta – Plan pentru situatii de urgenta – scurt circuit
- Model formular – Situatii de urgenta – Plan pentru situatii de urgenta – scurgeri de gaz
- Model - Fisa postului – Responsabil cu sistemul de management al mediului (principalele responsabilitati)
- Model - Program de instruire
- Modele - Fisa de instruire SMM
- Model formular - Lista aspectelor de mediu.
- Model formular - Program de management de mediu. 
- Model - Cod etic
- Model - Decizie de numire a responsabilului cu sistemul de management de mediu.
- Model - Instructiune evacuare in caz de incediu
- Model formular - Plan de alarmare si evacuare
- Model - Plan de prevenire a poluarii.  
- Modele - Comunicate/ atentionari pe linie de management al mediului
- Model formular - Evaluarea conformarii cu cerintele legale
- Model formuar – Lista deseuri rezultate in organizatie
- Reguli utile gestionarii corespunzatoare a desurilor
- Model formular  - Raport de accident de mediu
- Model  - Program de educatie antiseismica
- Model formular – Plan de prevenire a poluarii si interventie in situatii de urgenta
- Model – Matrice de analiza si raportarea aplicabilitaii cerintelor legale
- Model formular - LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SI EVALUAREA IMPACTURILOR ASOCIATE ACESTORA  
- Model formular - CENTRALIZAREA ASPECTELOR SI A IMPACTURILOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU
- Model formular - FISA DE CONTROL OPERATIONAL LA NIVEL DE SUBDIVIUNE ORGANIZATORICA
- Model formular - SITUATIA DESEURILOR GENERATE
- Model formular - LISTA DE IDENTIFICARE  A DESEURILOR

- Model formulare - situatii de urgenta
- Model formular - EVIDENTA LUBRIFIANTI UZATI
- Model formular - GRAFIC DE GESTIONARE A DESEURILOR REZULATE IN ORGANIZATIE                            
- Model formular - PROGRAM DE MONITORIZARE SI MASURARE PENTRU SMM
- Model formular - REGISTRUL SITUATIILOR DE URGENTA ŞI A ACCIDENTELOR POTENŢIALE PRIVIND MEDIU
- Model formular - Program de management de mediu (varianta 3)
- Model formular - Program de management mediu (varianta 4)
- Model formular - Model formular calcul aspecte de mediu
- Model formular - Model fisa  post Responsabil cu sistemul de management de mediu
- Model formular - Anexa tehnica la contractele de aprovizionare / cerinte SMM
- Model formular - MODEL – DECIZIE PRIVIN TIPURILE DE ASPECTE DE MEDIU CARE TREBUIE COMUNICATE IN EXTERIORUL ORGANIZATIEI
- Model formular - Decizie de incadrare in functei a Responabilului SMM
- Model formular - Comunicat catre funizori privind respectarea cerintelor SMM
- Model formular - Obiective si tinte de mediu

Intermanagement Consulting
Bucuresti, Sector 1, Str. Iani Buzoiani nr. 3, bl. 17, sc.A, Etaj 2
Telefoane: 031 102 24 08 (UPC)
                  0727 867 246 (Vodafone)
Fax:           031 102 24 08 (UPC)   
Email:         info@intermanagement.eu         
                   www.intermanagement.eu

Produse similare
15.05.2020
Prezentarea produsului Pretul produsului: 28 euro + tva     Acest produs reprezinta un studiu de caz privind elaborarea d...
05.11.2020
    PREZENTAREA PE SCURT A PRODUSULUI  Documentatia include modelele de proceduri, formulare aplicabile  sistemelor: ISO ...
15.05.2020
Prezentarea produsului   Pretul produsului: 28 euro + tva     Acest produs reprezinta un studiu de caz privind ...
15.05.2020
  REZENTAREA PE SCURT A PRODUSULUI   GHIDUL PRACTIC PRIVIND CERTIFICAREA ISO 14001 reprezinta un studiu de caz privind proiectarea unui s...
Produse
Stiri
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri