Telefoane: 0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Cadru de reglementare privind administrarea substantelor chimice (REACH- Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances)
Adaugat la data de 23.11.2012

Uniunea Europeana a creat sistemul REACH, un sistem integrat pentru inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice si a instituit Agentia Europeana pentru Produse Chimice. REACH obliga intreprinderile care produc si importa substante chimice sa evalueze riscurile asociate utilizarii acestora si sa ia masurile necesare in vederea limitarii oricaror riscuri identificate. Sarcina obtinerii dovezii gradului de securitate a substantelor chimice produse sau comercializate apartine industriei.
 
Domeniul de aplicare al regulamentului acopera toate substantele, fie ele produse, importate, introduse pe piata sau utilizate, in stare pura sau in amestecuri.
Regulamentul exclude din domeniul sau de aplicare:
•    substantele radioactive (circumscrise de catre Directiva 96/29/Euratom);
•    substantele supuse controlului vamal care se afla in depozitare temporara sau intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber, in vederea reexportarii sau in tranzit;
•    intermediarii  neizolati;
•    transportul de substante periculoase; si
•    deseurile.

Substantele chimice produse sau importate in cantitati anuale de o tona sau mai mult trebuie sa fie inregistrate in mod obligatoriu intr-o baza centrala de date administrata de Agentia Europeana pentru Produse Chimice. Daca nu a fost inregistrata, substanta nu poate fi produsa sau introdusa pe piata europeana.
Obligatia de inregistrare se aplica incepand cu 1 iunie 2008, insa este disponibil un regim tranzitoriu pana la data de 1 iunie 2018 pentru anumite substante care trebuie sa faca obiectul unei preinregistrari.
Sistemul REACH inlocuieste mai mult de 40 de directive si regulamente si creeaza un singur sistem aplicabil tuturor produselor chimice.

Sistemul REACH este completat de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor chimice si a amestecurilor. Acest regulament include criteriile de clasificare si regulile de etichetare ale Sistemului Global Armonizat (GHS) al Natiunilor Unite in cadrul legislatiei comunitare si reia dispozitiile sistemului REACH, stabilind inventarul clasificarilor si al etichetarilor.

Sursa: Europa.eu

ALTE RESURSE
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri