Telefoane: 0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Certificate verzi
Adaugat la data de 04.07.2011

Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie care beneficiaza de aceasta schema de sustinere participa in mod distinct atat la piata de energie electrica, prin vanzarea energiei electrice produse, la pretul pietei, cat si la piata certificatelor verzi, prin vanzarea certificatelor verzi primite.

Schema de producere a energiei electrice, pentru fiecare grup electric individual se deruleaza pe o perioada de:
a) 15 ani pentru energia electrica produsa in grupuri electrice noi;
b) 5 ani pentru energia electrica produsa in grupuri electrice din import si grupuri electrice introduse pe teritoriul Romaniei din statele membre UE, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state;
c) 10 ani pentru energia electrica produsa in grupuri hidroelectrice construite inainte de 1 ianuarie 2004 si retehnologizate;
d) 8 ani pentru energia electrica produsa in grupuri hidroelectrice construite inainte de 1 ianuarie 2004 si care nu au fost retehnologizate.

Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, in Romania se aplica sistemul cotelor obligatorii de certificate verzi combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi.

Cotele obligatorii anuale de certificate verzi pentru perioada 2008 – 2020 sunt:
Anul Cota anuala obligatorie
2008      5.26%
2009      6.28%
2010      8.30%
2011      8.3%
2012      8.3%
2013      9.0%
2014      10.0%
2015      10.8%
2016      12.0%
2017      13.2%
2018      14.4%
2019      15.6%
2020      16.8%


Schema de sustinere prin certificate verzi se aplica pentru energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica, din urmatoarele surse de energie regenerabila: energie hidro utilizata in grupuri electrice din centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW, energie eoliana, solara, geotermala, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deseurilor (gaz de depozit), gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate.


Operatorul de transport si sistem emite lunar producatorilor certificate verzi pentru cantitatea de energie electrica din surse regenerabile de energie produsa si livrata in retea, astfel:
1. trei certificate verzi pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua electrica de producatorii de energie electrica din energia solara;
2. un certificat verde pentru fiecare 2 MWh livrati in reteaua electrica de producatorii de energie hidroelectrica produsa in centrale cu puteri instalate de cel mult 10 MW si care nu au fost retehnologizate;
3. un certificat verde pentru fiecare 1 MWh livrat in reteaua electrica de producatorii de energie electrica din surse regenerabile altii decat cei decat cei mentionati, cu respectarea prevederilor legale.

Furnizorii de energie electrica sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii si cantitatea de energie electrica furnizata anual consumatorilor finali.

Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pot vinde certificatele verzi primite pentru energia electrica livrata in reteaua electrica pe piata contractelor bilaterale sau pe piata centralizata a certificatelor verzi.

Pentru perioada 2008-2012 pretul de tranzactionare a certificatelor verzi se limiteaza intre minim 27 euro/certificat si maxim 47 euro/certificat, calculate in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei, pentru luna octombrie din anul precedent.

Persoanele fizice ce detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare a consumului de energie din surse regenerabile. De acest sistem pot beneficia, de asemenea, si persoane juridice ce detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 1 MW pe loc de consum.

Ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie trebuie sa reprezinte 33% din consumul intern brut de energie electrica in anul 2010, 35% in anul 2015 si 38% in anul 2020; La indeplinirea acestor tinte se ia in considerare si contributia energiei electrice produse in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, precizeaza Biroul de presa de la Palatul Victoria.

ALTE RESURSE
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri