Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Decizia nr. 200/2015 privind stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care nu este necesara notificarea, precum si pentru modificarea si abrogarea unor decizii
Adaugat la data de 17.03.2018

In conformitate cu cerintele acestei decizii, inregistrarea ca operator cu date personale, notificarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal este obligatorie numai in cazurile prezentate mai jos.

Art. 1. (1) Notificarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nu este necesara, cu exceptia urmatoarelor cazuri privind:

*         a) prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasiala sau etnica, de convingerile politice, religioase, filozofice ori de natura similara, de apartenenta sindicala, precum si a datelor privind starea de sanatate si viata sexuala;

*         b) prelucrarea datelor genetice si biometrice;

*         c) prelucrarea datelor care permit, direct sau indirect, localizarea geografica a persoanelor fizice prin mijloace de comunicatii electronice;

*         d) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la savârsirea de infractiuni de catre persoana vizata ori la condamnari penale, masuri de siguranta sau sanctiuni administrative ori contraventionale aplicate persoanei vizate, efectuata de catre entitati de drept privat;

*         e) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop monitorizarea si/sau evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte;

*         f) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice in cadrul unor sisteme de evidenta având ca scop adoptarea unor decizii automate individuale in legatura cu analizarea solvabilitatii, a situatiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala a persoanelor fizice, de catre entitati de drept privat;

*         g) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuata in cadrul activitatilor de marketing direct; h) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuata prin intermediul internetului sau al mesageriei electronice;

i) prelucrarea datelor cu caracter personal prevazute la lit. a), referitoare la propriii membri, efectuata de asociatii, fundatii sau orice alte organizatii fara scop patrimonial exclusiv in vederea realizarii specificului activitatii organizatiei, in masura in care datele sunt dezvaluite unor terti fara consimtamântul persoanei vizate.

ALTE RESURSE
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri