Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
SR EN ISO CEI 17050-1:2010, Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 1: Cerinte generale
Adaugat la data de 18.11.2010


Standardul specifica cerintele generale pentru o declaratie de conformitate data de furnizor in situatiile in care se doreste sau este necesar sa fie atestata conformitatea unui obiect cu cerintele specificate. Obiectul unei declaratii de conformitate poate fi: un produs, un serviciu, un proces, un sistem de management, o persoana sau un organism.

Scopul declaratiei este sa confere incredere in conformitatea obiectului la care face referire cu cerintele specificate in declaratie si sa precizeze in mod clar cine este responsabil pentru acea conformitate si declaratie.

Emitentul unei declaratii de conformitate (organizatie sau persoana) trebuie sa fie responsabil pentru emiterea, mentinerea, extinderea, restrângerea, suspendarea sau retragerea declaratiei si pentru conformitatea obiectului acesteia cu cerintele specificate.

Declaratia de conformitate trebuie sa se bazeze pe rezultatele unei activitati de evaluare a conformitatii (de exemplu incercare, masurare, auditare, inspectie sau examinare) efectuata de una sau mai multe prime, secunde sau terte parti.

O declaratie de conformitate data de furnizor poate fi utilizata singura sau impreuna cu alta procedura de evaluare a conformitatii in domenii reglementate sau nereglementate.

O declaratie de conformitate pentru un produs (inclusiv serviciu), proces, sistem de management, persoana sau organism, trebuie fundamentata pe documentatia suport sub responsabilitatea furnizorului.

Acceptarea unei declaratii de conformitate data de furnizor este intarita prin pastrarea de informatii documentate, pe care furnizorul isi bazeaza declaratia si pe care le face disponibile, la cerere.

SR EN ISO/CEI 17050-2:2005, Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 2: Documentatie suport,
Standardul specifica cerintele pentru documentatia care sustine declaratia de conformitate data de furnizor. In afara de cresterea increderii in declaratia de conformitate data de furnizor, documentatia ajuta autoritatile relevante in activitatile lor de supraveghere a pietei.

ALTE RESURSE
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri