Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Analiza de risc la securitatea fizica. Planul de paza, documentul in baza caruia se organizeaza paza obiectivelor. Obligatiile managementului. Comentarii.
Adaugat la data de 26.10.2015

1. LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2003 (*actualizată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 

2. H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

3. INSTRUCŢIUNE   Nr. 9 din  1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

In HG apare:

 

 Art. 2. -     (1) In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite in continuare unitati indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor, trebuie sa adopte masuri de securitate in formele prevazute de Lege, completate cu masuri procedurale.   

(2) Cerintele minimale de securitate, pe zone functionale si categorii de unitati, sunt prevazute in Anexa nr. 1. 

 

Sanctiunea - Art. 3, alin. (1) şi art. 4, alin. (1), lit. b 2.000 – 5.000 

 

 (3) Adoptarea masurilor de securitate prevazute la alin. (1) se realizeaza in conformitate cu analiza de risc efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica. 

 

Sanctiunea - Art. 3, alin. (2) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000  

 

Asta daca va incadrati - e legat de obligativitatea existentei unui plan de paza al obiectivului si al transportului de bunuri si valori:

 

 Art. 3. -     (1) Pentru unitatile care isi desfasoara activitatea printr-o retea formata din subunitati sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurarii masurilor de securitate in intreaga retea revine conducerii unitatii centrale.   

(2) Organizarea in comun a pazei se poate efectua, cu avizul politiei, in situatiile in care unitatile functioneaza in acelasi imobil, perimetru sau spatiu alaturat, caz in care obligatia asigurarii masurilor de securitate revine conducatorilor unitatilor care detin cota de proprietate ori folosinta majoritara sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalti detinatori.    

(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii si sigurantei localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor si altor locuri de distractie sau de agrement, administratorii acestora au obligatia de a folosi personal de paza calificat si atestat, potrivit legii.    

Art. 4. -     (1) Conducatorii unitatilor care opereaza cu numerar au obligatia implementarii unor masuri eficiente in scopul asigurarii protectiei personalului si a valorilor pe timpul manipularii, procesarii, depozitarii sau transportului si descurajarii savarsirii infractiunilor contra patrimoniului, precum si in scopul acordarii sprijinului necesar organelor judiciare in vederea identificarii faptuitorilor.   

(2) La obiectivele cu program permanent in care pe timpul noptii isi desfasoara activitatea mai putin de 3 angajati, conducatorii unitatilor au obligatia executarii si folosirii unui ghiseu special amenajat care sa asigure protectia la atacuri manuale asupra casierului. 

Art. 3, alin. (3) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000  

(3) In situatia unitatilor la care activitatea de procesare, depozitare si transport de valori este externalizata, obligatia pentru adoptarea acestor masuri de securitate revine prestatorului licentiat al acestor servicii.  

  Art. 5. -     (1) Planul de paza este documentul in baza caruia se organizeaza paza si se intocmeste cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.   

(2) In situatii exceptionale, pentru asigurarea provizorie a protectiei unitatii, pe o perioada de maximum 7 zile pot fi instituite masuri de paza care nu necesita intocmirea planului de paza si avizarea acestuia.  

 (3) Planul de paza se depune la structura de politie organizata la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla obiectivul, denumita in continuare unitate de politie competenta teritorial, cu cel putin 24 de ore inainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestari de servicii ori deciziei conducerii, in cazul pazei proprii. 

 Art. 3, alin. (4) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000

  Art. 57. -     (1) Derularea transporturilor bunurilor si valorilor se realizeaza cu respectarea urmatoarelor cerinte minime:  

  a) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi sau agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc letale, in conditiile legii;  Art. 3, alin. (14) şi art. 4, alin. (1), lit. e 20.000 – 50.000  

b) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare cuprinsa intre 100.000 si 500.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate sau semiblindate si se realizeaza, dupa caz, cu jandarmi ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc letale, in conditiile legii;  Art. 3, alin. (15) şi art. 4, alin. (1), lit. d 10.000 – 20.000  

c) transporturile bunurilor si valorilor in cuantum sau cu o valoare cuprinsa intre 10.000 si 100.000 euro ori echivalentul in lei se asigura cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, insotite cu personal de paza propriu
calificat si atestat ori agenti ai unei societati specializate de paza si protectie, inarmati cu arme de foc, in conditiile legii.

Art. 3, alin. (16) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000  

(2) Pentru bunurile si valorile in cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul in lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, in conditiile legii.    

(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit intelegerii dintre parti, trebuie sa detina polita de asigurare valabila in raport cu bunurile sau valorile transportate. 

Art. 3, alin. (16) şi art. 4, alin. (1), lit. c 5.000 – 10.000

 

In Monitorul Oficial nr. 760 din 20 octombrie 2014 a fost publicata H.G. nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevazut la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

In cadrul actului normativ se arata:

Termenul prevazut la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificarile ulterioare, privind obligatia elaborarii analizei de risc la securitate fizica de catre unitatile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicata, infiintate pana la data de 16 iunie 2012, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2016.

 

ALTE STIRI
»  Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu - Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 13.11.2003
»  Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu (Ordin nr. 1477 din 2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.549-2006)
»  DIRECTIVA CONSILIULUI 93-42-EEC referitoare la dispozitive medicale. Cerinte privind riscul la infectie si contaminare microbiana.
»  Lansarea apelului de proiecte de finantare "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale"
»  GDPR - Regulamentul nr. 679/2016. Comentarii privind terminologia. Mecanisme de certificare.
»  Legea nr. 506 din 2004, Monitorul Oficial, nr. 1101 din 25.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Comunicarile nesolicitate.
»  Definitii utilizate in domeniul gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice Conf. Hotarare nr. 1037 din 2010 Monitorul Oficial, nr. 728 din 02-11-2011 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
»  SR ISO-TS 10004:2011, Managementul calitatii. Satisfactia clientului. Linii directoare pentru monitorizare si masurare
»  Ordin nr. 794-2012, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 23.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
»  Directiva 2001-95-CE a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta generala a produselor
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri