Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Bani pentru cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate
Adaugat la data de 31.10.2012

Conform POS Mediu, obiectivele Axei prioritare 2 pentru Domeniul Major de Interventie 1 sunt urmatoarele:
- Cresterea gradului de acoperire a populatiei care beneficiaza de colectarea deseurilor municipale, si de serviciile de management de calitate corespunzatoare si la tarife acceptabile;
- Reducerea cantitatii de deseuri depozitate;
- Cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate;
- Infiintarea unor structuri eficiente de management al deseurilor.
 
Activitati eligibile
Categoriile de activitati ale Axei prioritare 2, domeniul major de interventie 1 sunt:
- Achizitionarea si instalarea sistemelor de colectare selectiva;
- Constructia facilitatilor de sortare, compostare si reciclare;
- Achizitionarea vehiculelor de transport al deseurilor;
- Constructia statiilor de transfer si a facilitatilor de eliminare a deseurilor municipale;
- Recuperarea gazului provenit din depozite, acolo unde este cazul, construirea unor facilitati adecvate pentru deseurile periculoase (deseuri medicale, deseuri provenite din echipamente electrice si electronice, etc) si alte tipuri specifice de deseuri (deseuri provenite din constructii si demolari, etc.);
- Inchiderea depozitelor neconforme, asistenta tehnica pentru pregatire de proiecte, management si supervizare, publicitate si campanii de constientizare a publicului (in legatura cu colectarea selectiva, sortarea, reciclarea, compostarea);
- Imbunatatirea guvernarii institutionale, licitarea si contractarea operatorilor de servicii de salubritate.
 
Solicitanti eligibili                     
Solicitantul eligibil este entitatea care indeplineste urmatoarele criterii:
- Face parte din categoria de beneficiari mentionata in POS Mediu la axa prioritara 2, in cadrul Axei Prioritare 2 - "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate", beneficiarii operatiunilor sunt Consiliile Judetene;
- Solicitantul face dovada unui cadru institutional functional pentru implementarea proiectului regional;
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (dovedita prin hotarari de CL si CJ, statut, act constitutiv, certificat de inregistrare la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor);
- Unitatea de Implementare a Proiectului (demonstrata prin organigrama, decizia de infiintare, CV-urile membrilor UIP, etc).
 
 
DMI 2.1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor"
POS Mediu: AP 2 "Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric"
 
Termene limita: 31 decembrie 2011.
Sursa: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabil

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri