Telefoane: 0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Email: info@intermanagement.eu
Cerinte GDPR pentru asociatiile de proprietari. Inregistrarea datelor personale in cartea de imobil.
Adaugat la data de 09.01.2021

 

Inregistrarea datelor personale in cartea de imobil, in masura in care exista o obligatie legala in acest sens, datele pot fi prelucrate fara consimtamantul persoanei vizate.

In acest context, conform art. 94 si 95 din Normele metodologice din 4 octombrie 2006 de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobate prin HG nr. 1375/2006 prevad ca:

”Art. 94

Responsabilii cartii de imobil, desemnati in conditiile legii, au urmatoarele atributii:

a) sa solicite persoanelor care locuiesc in imobil prezentarea actelor de identitate, in termen de 15 zile de la sosire, in vederea inscrierii datelor in cartea de imobil;

b) sa atentioneze persoanele care au actele de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care nu si-au efectuat schimbarea domiciliului ori stabilirea resedintei, in vederea punerii acestora in legalitate;

c) sa pastreze, sa actualizeze si sa utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 679/2016 – subl. ns.); cartea de imobil se prezinta spre verificare numai politistilor si lucratorilor de la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;

d) sa pastreze in bune conditii cartea de imobil, sa nu o instraineze, iar la mutarea din imobil sa o predea presedintelui asociatiei de proprietari.

Art. 95

Inscrierea persoanelor in cartea de imobil se face in baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, in baza certificatului de nastere.”

Ca atare, legea stabileste ca inscrierea datelor personale in cartea de imobil are la baza actul de identitate sau certificatul de nastere.

In ceea ce priveste datele si categoriile de date colectate in cartile de imobil in conditiile in care legea nu le prevede in mod expres, asa cum s-a subliniat mai sus, corelat cu temeiul legal al prelucrarii, care poate fi interesul legitim, art. 5 din RGPD stabileste o serie de principii care se impun a fi respectate in cadrul prelucrarii datelor, printre care se numara cele privind colectarea datelor in scopuri determinate, explicite si legitime, prelucrarea datelor adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate, prelucrarea de date exacte, etc.

Cu alte cuvinte, in aceasta situatie se impune respectarea principiului reducerii la minimum a datelor, respectiv prelucrarea datelor strict necesare indeplinirii scopului. Necesitatea insa, trebuie motivata cu argumente solide, care sa justifice prevalenta intersului legitim al colectarii si prelucrarii datelor, asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

Sursa: ANSPDCP

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri