Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Cerinte GDPR. Prelucrarea datelor personale de catre asociatiile de proprietari prin mijloace de supraveghere video.
Adaugat la data de 18.12.2020

Prin prisma rolului pe care il indeplinesc si a atributiilor legale, asociatiile de proprietari au calitatea de operatori de date cu caracter personal si, in consecinta, obligatia de a respecta dispozitiile Regulamentului (UE) 679/2016 - Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD).

 

Ca urmare a punctelor de vedere solicitate Autoritatii de Supraveghere de catre asociatiile de proprietari cu privire la prelucrarile de date pe care le efectueaza sau intentioneaza sa le puna in practica, a rezultat ca scopurile in care aceste entitati colecteaza si prelucreaza datele personale vizeaza, in principal, urmatoarele activitati:

In ceea ce priveste instalarea unui sistem de supraveghere video de catre asociatia de proprietari, intrucat sistemele de televiziune cu circuit inchis au posibilitatea de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, aceasta activitate se supune atat prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, cat si ale Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, modificata si completata si Normelor metodologice de aplicare a acesteia, mai ales raportat la instalarea si utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor si elementelor componente ale sistemului de supraveghere video.

Masura instalarii unui sistem de supraveghere video poate fi luata de catre asociatia de proprietari in baza interesului legitim al asociatiei, de ex. pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalatiilor de utilitate publica, precum si a imprejmuirilor afectate acestora, dar si in zona de acces in imobil sau lifturi.

Argumentele privind justificarea interesului legitim trebuie sa se regaseasca intr-o documentatie la nivelul asociatiei de proprietari si, ulterior, hotararea de a instala un astfel de sistem trebuie adoptata in cadrul adunarii generale a asociatiei de proprietari, potrivit legii.

Referitor la obligatia de informare a persoanei vizate, in spatiile monitorizate prin camerele de supraveghere video, trebuie instalata o pictograma adecvata, care sa contina o imagine reprezentativa, pozitionata la o distanta rezonabila de locurile unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel incat sa poata fi vazuta de orice persoana.

In ceea ce priveste perioada de stocare a datelor cu caracter personal (imaginea) prelucrate de asociatie ca urmare a instalarii sistemului de supraveghere video, Autoritatea de supraveghere recomanda ca aceasta sa nu depaseasca 30 zile.

Exceptie pot face situatiile temeinic justificate in care s-au produs evenimente ce necesita stocarea doar a imaginilor relevante pe o perioada mai mare de timp necesara indeplinirii scopurilor respective (de ex. pana la solutionarea definitiva a unei cauze penale de catre organele judiciare).

Referitor la imaginile captate si inregistrate de camerele video, instalate in zonele stabilite potrivit hotararii adunarii generale a proprietarilor, cu respectarea echilibrului dintre interesul legitim al asociatiei si drepturile si libertatile persoanelor, in vederea respectarii principiului proportionalitatii, se poate apela la echipamente care din punct de vedere tehnic pot fi orientate astfel incat sa focalizeze zonele necesare a fi supravegheate.

In ceea ce priveste prelucrarea datelor prin alta persoana (cum ar fi de ex. societatea care instaleaza sistemul de videosupraveghere si asigura mentenanta acestuia, efectueaza si prelucrarea datelor), potrivit art. 4 pct. 8 din RGPD aceasta este „persoana imputernicita de operator” intrucat prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

De asemenea, art. 28 alin. (3) lit. a) si alin. (10) din acelasi regulament stabileste ca prelucrarea de catre o persoana imputernicita de un operator este reglementata printr-un contract, ce trebuie sa contina si instructiuni documentate din partea operatorului pe baza carora imputernicitul va prelucra datele cu caracter personal.

In ceea ce priveste instalarea camerelor video pe fiecare nivel/palier din imobil, apreciem ca pentru prelucrarea imaginilor respective este necesara obtinerea consimtamantului fiecarui locatar de pe nivelul/palierul respectiv.

 

Sursa: ANSPDCP

 

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri