Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Cerinte ISO 14001:2015. Abordarea ciclului de viata al produselor si serviciilor.
Adaugat la data de 12.09.2017

Abordarea ciclului de viata din perspectiva impactului asupra mediului este diferita de abordarea specifica activitatilor de comercializare a produselor/ serviciilor

Fazele ciclului de viata tipic al produselor dpdv al cerintelor de comercializare sunt urmatoarele:

-       introducerea produsului pe piata;

    cresterea;

-       maturitatea;

-       saturatia;

        declinul.

Abordarea ciclului de viata din perspectiva impactului asupra mediului presupune o perspectiva mai larga, acordand atentie analizei specificatiilor si proiectarii, alegerii materiilor prime utilizate, lantului de aprovizionare, fabricatia produselor/ mentenanta echipamente, comercializarea produselor si furnizarea serviciilor, depozitarea produselor finite, utilizarea produselor sau furnizarea serviciilor, impactului generat de utilizarea produselor (ex. emisii, deseuri etc.), efectelor produse ca urmare a eliminarii deseurilor, posibilitatile de reutilizare sau reciclare.

Standarde de referinta:

ISO 14040: 2006. Management de mediu. Evaluarea ciclului  de viata. Principii si cadru de lucru.

ISO 14044:2006. Management de mediu. Evaluarea ciclului

de viata. Cerinte si linii directoare

 

In cadrul domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu, organizatia trebuie sa determine aspectele de mediu ale activitatilor, produselor si serviciilor sale pe care le poate controla si cele pe care le poate influenta, precum si impacturile asupra mediului asociate acestora, din perspectiva ciclului de viata.

 

Abordarea ciclului de viata din perspectiva impactului asupra mediului presupune:

- stabilerea de controale, pentru a asigura ca acele cerintele de mediu sunt tratate în procesul de proiectare si de dezvoltare ale produsului sau serviciului, considerand fiecare etapa a ciclului de viata;

- determinarea cerintele sale de mediu pentru achizitia de produse si servicii;

- comunicarea cerintele sale de mediu relevante catre furnizorii externi, inclusiv contractantilor;

- se ia in considerare necesitatea de a oferi informatii despre potentialul semnificativ al impacturilor asupra mediului asociate cu transportul sau livrarea, utilizarea, tratamentele la sfarsitul ciclului de viata si reintegrarea în natura a produselor si serviciilor sale.

In formularul de calcul a aspectelor de mediu, se va calcula impactul asupra mediului in etapele care fac parte din ciclul de viata al produsului/ servicului. Se va face un tabel – etapele se vor pune pe o coloana si criteriile de evaluare a aspectelor de mediu pe linie, se va continua conform metodologiei de calcul stabilite.

 

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri