Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Cerinte ISO 27001 comentate. A.11.1 Zone de securitate. Analiza de risc la securitate fizica
Adaugat la data de 14.02.2018

Analiza de risc la securitate fizica trebuie efectuata de toate firmele, prin angajarea unor experti in securitate fizica atestati de Politia Romana. Acestia intocmesc un plan de masuri de conformare.

Neefectuarea analizei de risc la securitate fizica se amendeaza cu sume cuoprinse intre 100 lei si 50.000 lei.

 

Toate societatile comerciale sunt obligate prin lege sa faca evaluarea de risc la securitatea fizica pentru toate obiectivele de activitate active si sediile lor.

Dupa analiza, evaluatorul de risc creeaza raportul cu concluziile analizei de securitate, daca este necesar include recomandari pentru ridicarea gradului de securitate.

Evaluarea de risc la securitatea fizica este documentul care atesta ca toate vulnerabilitatile in fata hotilor sunt acoperite.

 

Referinte:

Hotararea Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege.

A fost modificata prin Hotararea 1017/2013 la 16/12/2013  privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

A fost modificata prin Hotararea 361/2014 la 09/05/2014  privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

A fost completata prin Hotararea 1002/2015 la 29/01/2016  privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Hotararea Guvernului Nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 vizeaza:
- societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social
- ministerele si celelalte organe de specialitate ale admnistratiei publice centrale si locale
- regiile autonome
- companiile si societatile nationale
- institutele nationale de cercetare si dezvoltare
-alte organizatii care detin bunuri sau valori cu orice titlu

Obligativitatea efectuarii acestei analize priveste toate firmele, exceptandu-le pe cele infiintate inainte de 2012 pentru care termenul este 1 iulie 2018.

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri