Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Cerinte ISO 9001 comentate - 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
Adaugat la data de 30.10.2012

Procesul receptiei se poate desfasoara intr-o succesiune de activitatisi anume:
·          Verificarea documentelor de contractare (contractul si anexa) si a celor care insotesc lotul (avizul de expeditie, factura, scrisoarea de trasura, buletinulde analiza, certificatul de calitate, declaratia de conformitate);
·          Verificarea conditiilor de transport, a modului de ambalare si a starii ambalajelor;
·          Identificarea produselor din lot;
·          Consultarea documentelor care prescriu calitatea produselor;
·          Studiul performantelor furnizorului;
·          Verificarea calitativa si cantitativa a produselor din lot;
·          Aplicare planuluide verificare a calitatii;
·          Prelevarea esantioanelor;
·          Analiza esantioanelor, calculul defectivelor k;
·          Luarea deciziei (de acceptarea sau de respingere a lotului);
·          Intocmirea documentelor de receptie.
 
Din punct de vedere tehnic, receptia produselor necesita verificarea cantitativa si calitativa, daca acestea corespund sau nu conditiilor prevazute in standarde, fise tehnice, certificate de omologare, mostre etc. si pot servi scopului pentru care au fost concepute si tehnologizate.
Din punct de vedere juridic, receptia produselor marcheaza momentul indeplinirii obligatiei de furnizare si eliberarii (partiale sau totale) a furnizorului, precum si momentul trecerii produselor in proprietatea sau administrarea operativa directa a firmei comerciale beneficiare.
In consecinta se impune ca receptia produselor sa se efectueze pe baze stiintifice, cu exigenta si raspundere profesionala. Delegatii participanti la receptie, comisiile de receptie si autoreceptie au datoria sa procedeze la verificarea loturilor de produse cu cea mai mare atentie si simt de raspundere, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
De asemenea, este necesar sa se intocmeasca procese verbale de receptie (autoreceptie) complete si bine documentate, iar in caz de dezacord, punctele de vedere deosebite, opiniile personale sa fie explicit prezentate si fundamentate.

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

Resurse pentru managementul firmei

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Autoritatea Nationalt pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI), www.research.ro

European accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie europeana www.eur-lex.europa.eu

 

 

Parteneri