Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Directiva 2001-95-CE a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta generala a produselor
Adaugat la data de 29.10.2012

Consumatorii europeni doresc sa se asigure ca produsele – indiferent daca provin din UE sau importate din tari terte - sunt sigure.
 
Aceasta directiva se aplica in absenta unor reglementari europene specifice privind siguranta anumitor categorii de produse sau daca aceste reglementari specifice (sectoriale) sunt insuficiente. Mai mult, aceasta se aplica fara a aduce atingere dispozitiilor Directivei 85/374/CEE privind raspunderea pentru produsele cu defect.
 
 
Directiva impune o cerinta generala de siguranta pentru orice produs introdus pe piata si destinat consumatorilor sau care poate fi utilizat de acestia, incluzand produsele utilizate de consumatori in cadrul unui serviciu. Aceasta cerinta nu se aplica bunurilor de ocazie care au valoare de antichitate sau celor care trebuie reparate.
Un produs sigur este acela care nu prezinta niciun risc sau care prezinta riscuri reduse, compatibile cu utilizarea produsului si acceptabile in ceea ce priveste mentinerea unui nivel ridicat de protectie pentru sanatatea si siguranta persoanelor.
 
Siguranta produselor este esentiala pentru o companie de succes care doreste sa-si asigure dezvoltarea durabila pe termen lung.
 
Consumatorii au dreptul de a li se oferi pe piata numai produse si servicii sigure (care nu le pune in pericol sanatate si securitatea) si adec¬vate scopurilor pentru atingerea carora sunt fabricate. Din cele mai multe puncte de vedere este atat in interesul cumparatorului, cat si in interesul producatorului sau distribuitorului sa fie respectat acest drept intrucat cei care vin pe piata cu produse de calitate inferioara si nesi¬gure au toate sansele sa iasa din afaceri mai devreme sau mai tarziu.
Un produs sigur este un produs care nu prezinta numai riscuri reduse, compatibile cu utilizarea sa si considerate acceptabile pentru un nivel ridicat de protectie a sanatatii si a sigurantei consumatorilor.
Un produs este considerat sigur daca este conform dispozitiilor specifice referitoare la siguranta sa.
Exista o serie de reglementari care privesc anumite categorii de produse specifice, precum jucariile, ascensoarele etc.
In absenta unor astfel de reglementari un produs este considerat sigur atunci cand raspunde asteptarilor legitime privind securitatea ale consumatorului care utilizeaza produsul in conditii normale sau rezonabil previzibile, in special asupra utilizarii de catre copii, instalarii, punerii in functiune sau intretinerii.
Anumite criterii permit verificarea indeplinirii acestei conditii.
Se presupune, de asemenea, ca un produs sigur nu aduce atingere sanatatii persoanelor.
Produsele comercializate in cadrul Uniunii Europene trebuie sa fie sigure.
Aceasta obligatie se aplica tuturor produselor si tuturor serviciilor susceptibile de a fi utilizate de catre consumatori, indiferent ca le sunt destinate direct sau ca le sunt puse la dispozitie indirect, de exemplu in cadrul unei prestari de servicii.
Obligatia este impusa atat producatorilor, cat si distribuitorilor:
-     Producatorii trebuie sa ia masuri adecvate astfel incat, intr-o ordine descrescatoare a prioritatilor, sa elimine riscurile privind utilizarea normala sau rezonabil previzibila a produselor pe care le comercializeaza, sa le reduca si sa-i informeze pe consumatori asupra acestor riscuri. Aceste masuri pot lua forme diferite (retragerea produselor de pe piata, furnizarea unor instructiuni de utilizare clare si detaliate etc.).
-     Distribuitorii nu pot comercializa produse despre care stiu sau ar fi trebuit sa stie, pe baza informatiilor pe care le detin, ca nu satisfac obligatia de securitate. Nu sunt vizati decat distribuitorii a caror activitate nu are efect asupra caracteristicilor de siguranta ale produsului.
Sunt stabilite masuri de supraveghere pentru controlul conformitatii produselor cu aceasta obligatie de siguranta.
 
Multe produse cat se poate de frecvent intalnite pe piata pot fi dauna¬toare, periculoase sau chiar mortale, mai ales atunci cand sunt utilizate intr-un mod impropriu. Aceasta posibilitate nu este legata numai de tutun, arme sau alcool, ci si de multe alte produse - automobile, bici¬clete, scule, medicamente, transport public, servicii de investitii sau de catering. Practic nici o sfera a consumului nu poate sa elimine orice posibilitate de a se produce consumatorilor unele daune fizice, emoti¬onale, financiare sau psihice. Se pune atunci intrebarea pana unde tre¬buie sa mearga preocuparea producatorilor de bunuri si a prestatorilor de servicii fata de siguranta produselor si serviciilor pe care le scot pe piata si in ce masura sunt ei raspunzatori de felul in care le utilizeaza consumatorii?
Producatorii trebuie sa transmita consumatorilor toate informatiile utile astfel incat acestia sa poata evalua si preveni riscurile inerente ale utilizarii produsului. Aceste informatii permit consumatorilor sa-si ia anumite precautii.
Pentru a putea furniza informatii complete, producatorii trebuie sa ia masurile necesare pentru a cunoaste:
- riscurile inerente ale unui produs in timpul utilizarii sale normale si
- riscurile rezonabil previzibile atunci cand nu sunt imediat perceptibile fara un avertisment adecvat.
Mai mult, trebuie luate masuri pentru a asigura trasabilitatea produselor.
In acest fel, este posibila cunoasterea alcaturirii lor exacte si a regulilor respectate in cursul fabricarii.
John Dalli, comisarul responsabil pentru sanatate si protectia consumatorilor, a declarat: «Faptul ca tot mai putine articole periculoase intra pe piata UE este o veste buna pentru consumatori. Dar trebuie sa ramanem angajati astfel incat sa putem aborda provocarile lantului de aprovizionare global si sa solutionam orice probleme legate de siguranta produselor noi pe masura ce acestea apar. Acesta este motivul pentru care consolidarea sistemului de „supraveghere continua” prin consolidarea cooperarii in interiorul UE si consolidarea cooperarii cu partenerii internationali ramane o prioritate-cheie».
 
 
Un produs este considerat a fi sigur daca respecta dispozitiile privind siguranta prevazute in legislatia europeana sau, in absenta acestora, daca respecta reglementarile nationale specifice ale statului membru in care este comercializat. Produsul este, de asemenea, considerat sigur daca este conform cu o norma europeana stabilita in temeiul acestei directive. In absenta unor astfel de reglementari sau norme, conformitatea produsului este apreciata dupa cele de mai jos:
- normele nationale facultative (care transpun alte norme europene relevante), recomandarile Comisiei (care stabilesc liniile directoare privind evaluarea sigurantei produselor);
- normele statului membru in care produsul este fabricat sau comercializat;
- codurile de buna practica in materie de siguranta sau de sanatate;
- starea actuala a cunostintelor sau a tehnicii;
- asteptarile consumatorilor in ceea ce priveste siguranta.
 
Obligatiile producatorilor si distribuitorilor
Producatorii trebuie sa puna pe piata produse care respecta cerinta generala de siguranta. In plus, ei trebuie:
- sa furnizeze consumatorului informatii utile pentru a evalua riscurile inerente prezentate de un produs, atunci cand acestea nu sunt evidente in mod direct;
- sa ia masuri adecvate pentru a evita aceste riscuri (de exemplu, retragerea produselor de pe piata, avertizarea consumatorilor, rechemarea de la consumatori a produselor deja furnizate etc.).
 
Distribuitorii au totodata urmatoarele obligatii:
- sa furnizeze produse care respecta cerinta de siguranta generala;
- sa monitorizeze siguranta produselor introduse pe piata;
- sa furnizeze documentele necesare care garanteaza ca originea produselor poate fi depistata.
Daca producatorii sau distribuitorii constata ca un produs este periculos, trebuie sa notifice autoritatile competente si, daca este necesar, sa colaboreze cu acestea. Aceasta obligatie de informare este clarificata in anexa I la directiva.
Sistemul RAPEX: interventii rapide in cazul produselor care prezinta un risc major
Statele membre identifica produsele care prezinta un risc major pentru sanatate si siguranta. Ele iau masuri de interventie rapida pentru a proteja consumatorii. In acest caz, statele membre informeaza imediat Comisia prin intermediul sistemului RAPEX, un mijloc de schimb de informatii rapid intre statele membre si Comisie. Acest sistem permite restrangerea sau prevenirea distributiei produselor periculoase. Procedurile de functionare a sistemului RAPEX sunt descrise in anexa II la directiva.
Produsele alimentare, farmaceutice si medicale sunt gestionate prin alte sisteme de interventie.
In cazul utilizarii sistemului RAPEX, statele membre trebuie sa transmita Comisiei cel putin informatiile urmatoare:
- informatiile care permit identificarea produsului;
- descrierea riscului pe care il prezinta produsul si orice document cu ajutorul caruia poate fi evaluat;
- informatiile privind distributia produsului.
 
La nivel european, Comisia poate, de asemenea, sa ia masuri rapide in situatiile in care are informatii ca un produs prezinta riscuri majore. Dupa consultarea cu statele membre, Comisia poate adopta decizii cu valabilitate de un an, cu posibilitatea de a le prelungi cu perioade de aceeasi durata. Aceste decizii pot indeosebi:
- sa impuna cerinte de siguranta specifice;
- sa interzica utilizarea anumitor substante; sau sa
- oblige fabricantii sa ataseze avertismente pe produse.
 
Comisia beneficiaza de sprijinul unui comitet de reglementare privind siguranta produselor de consum, atunci cand sunt luate „masuri de urgenta” si decizii referitoare la standardizare.
Comisia beneficiaza totodata de sprijinul unui comitet consultativ privind siguranta produselor de consum pentru celelalte aspecte legate de directiva.
RAPEX : un sistem de alertare rapida pentru protejarea consumatorilor din UE

RAPEX s-a maturizat considerabil din 2004 (cand Directiva privind siguranta generala a produselor a fost transpusa in legislatia nationala). Statele membre au cheltuit milioane EUR pentru aplicarea normelor de siguranta a produselor. Raportul din 2011 evidentiaza urmatoarele aspecte referitoare la siguranta produselor:
- detectarea precoce;
- o monitorizare mai buna a pietei si o aplicare mai activa a normelor de siguranta a produselor de catre autoritatile nationale, inclusiv prin proiecte specifice;
- o mai buna evaluare a riscurilor de catre autoritati;
- un mai mare accent pus pe calitatea si utilitatea notificarilor;
- cooperare tot mai ampla cu autoritatile vamale;
- continuarea activitatilor de creare de retele si de formare profesionala, coordonate de Comisia Europeana.
 
 
Raspunderea pentru pagubele generate de produse cu defecte
Orice producator al unui bun mobil defect este obligat sa repare pagubele provocate integritatii fizice sau bunurilor unei persoane, indiferent daca a existat sau nu o neglijenta din partea acestui producator.
 
In Romania prestatorii de servicii au obligatii generale de siguranta:
- sa foloseasca, in cadrul serviciilor prestate, numai produse si proceduri sigure si, dupa caz, daca actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie testate si/sau certificate si sa anunte imediat existenta pe piata a oricarui produs despre care au cunostinta ca este periculos;
- sa funizeze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor.


Normele in vigoare solicita producatorilor sa dea dovada de grija necesara pentru a garanta ca s-au luat toate masurile care sa asigure ca produsele lor nu au defecte de conceptie sau de fabricatie si ca uti¬lizarea lor nu prezinta riscuri; prevederea legala tinteste combaterea neglijentei, sanctionand orice producator despre care se poate dovedi ca a dat dovada, cu sau fara stiinta, de neglijenta in asigurarea protectiei con¬sumatorului. Cu alte cuvinte, cade in responsabilitatea producatorului sa garanteze ca produsele sale sunt functionale si nepericuloase, iar daca nu sunt, atunci producatorul raspunde pentru orice consecinta nedorita a utilizarii produselor sale.
 
Publicul trebuie sa aiba acces la informatiile referitoare la riscurile pe care le prezinta produsele. Secretul profesional este limitat la cazurile justificate in mod corespunzator.
Au fost elaborate acte normative care privesc securitatea in anumite sectoare.

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

Resurse pentru managementul firmei

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Autoritatea Nationalt pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI), www.research.ro

European accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie europeana www.eur-lex.europa.eu

 

 

Parteneri