Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Ghid GDPR. Regulament 679-2016. Echilibrul intre protectia datelor si libertatea de exprimare si de informare.
Adaugat la data de 27.02.2019

Articolul 85. Prelucrarea si libertatea de exprimare si de informare.

 

(1)             Prin intermediul dreptului intern, statele membre asigura un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal in temeiul prezentului regulament si dreptul la libertatea de exprimare si de informare, inclusiv prelucrarea in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare.

(2)              Pentru prelucrarea efectuata in scopuri jurnalistice sau in scopul exprimarii academice, artistice sau literare, statele membre prevad exonerari sau derogari de la dispozitiile capitolului II (principii), ale capitolului III (drepturile persoanei vizate), ale capitolului IV (operatorul si persoana imputernicita de operator), ale capitolului V (transferul datelor cu caracter personal catre tari terte sau organizatii internationale), ale capitolului VI (autoritati de supraveghere independente), ale capitolului VII (cooperare si coerenta) si ale capitolului IX (situatii specifice de prelucrare a datelor) in cazul in care acestea sunt necesare pentru a asigura un echilibru intre dreptul la protectia datelor cu caracter personal si libertatea de exprimare si de informare.

(3)             Fiecare stat membru informeaza Comisia cu privire la dispozitiile de drept intern pe care le-a adoptat in temeiul alineatului (2) precum si, fara intârziere, cu privire la orice act legislativ de modificare sau orice modificare ulterioara a acestora.

 

Punct de vedere al Comisiei Europene privind echilibrul intre protectia datelor si libertatea de exprimare si de informare

 

Dreptul la protectia datelor personale nu este unul absolut. Articolul 85 din GDPR enunta clar ca protectia datelor trebuie sa fie in echilibru cu libertatea de exprimare si de informare. A folosi GDPR impotriva acestor doua drepturi fundamentale ar reprezenta un abuz clar al Regulamentului.

 

Prin urmare, este de maxima importanta ca autoritatile sa implementeze aceasta obligatie in legislatia nationala, sa asigure exceptii si derogari in special pentru protejarea surselor jurnalistice in fata autoritatii nationale pentru protectia datelor, acolo unde este necesar, si pentru respectarea libertatii de exprimare si de informare in raport cu presa.

 

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri