Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Ghid implementare GDPR-Reg. 679 din 2016. Cerinte complementare. Comunicarile comerciale.
Adaugat la data de 12.03.2018

Recomandam ca atunci cand se implementeaza cerintele Reg. 679/20016 sa se tina seama si de cerinte si reguli de buna practica incluse in reglementarile complementare. 

In continuare sunt prezentate cateva cerinte ale Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic referitoare la comunicarile comerciale.

ARTICOLUL 6. Comunicarile comerciale

*         (1) Efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronica este interzisa, cu exceptia cazului în care destinatarul si-a exprimat în prealabil consimtamântul expres pentru a primi asemenea comunicari.

*         (2) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, în masura în care sunt permise, trebuie sa respecte cel putin urmatoarele conditii:

a) sa fie clar identificabile ca atare;

b) persoana fizica sau juridica în numele careia sunt facute sa fie clar identificata;

c) ofertele promotionale, precum reducerile, premiile si cadourile, sa fie clar identificabile, iar conditiile care trebuie îndeplinite pentru obtinerea lor sa fie usor accesibile si clar prezentate;

d) competitiile si jocurile promotionale sa fie clar identificabile ca atare, iar conditiile de participare sa fie usor accesibile si clar prezentate;

e) orice alte conditii impuse prin dispozitiile legale în vigoare.

*         (3) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii reglementate, sunt permise sub conditia respectarii dispozitiilor legale si a reglementarilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în special, independenta, demnitatea si onoarea profesiei, secretul profesional si corectitudinea fata de clienti si fata de ceilalti membri ai profesiei.

*         (4) Furnizorii de servicii ale societatii informationale care efectueaza comunicari comerciale au obligatia de a respecta prevederile alin. (1)-(3)

 

 

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri