Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Ghid implementare ISO 9001:2015. Cerinte comentate. 8.1. Planificare si control operational
Adaugat la data de 23.11.2017

Functiile de planificare si control operational sunt necesare desfasurarii oricarui proces managerial, pentru a se putea constata in ce masura au fost indeplinite obiectivele propuse in cadrul functiei de planificare, in situatia in care mediul extern a evoluat conform ipotezelor de lucru folosite in formularea obiectivelor.

Misiunea organizatiei este de a satisface anumite cerinte ale beneficiarilor prin realizarea unor produse si servicii. In aceasta perspectiva este importanta exercitarea unei functii de control a calitatii produselor si serviciilor realizate, prin raportarea lor la o serie de cerinte de reglementare interne sau impuse de catre mediul extern economic, juridic sau competitional etc.

Obiectivele, riscurile si oportunitatile referitoare la calitate, stabilite in timpul planificarii, inclusiv schimbarile potentiale, sunt elemente de intrare de luat in considerare la planificarea si controlul proceselor operationale si in stabilirea criteriilor pentru procese si acceptarea produselor si a serviciilor.

Controlul reprezinta un ansamblu de actiuni prin care se obtin informatii relevante privind modul in care au fost realizate activitatile planificate, precum si raportul de adecvare dintre ceea ce a fost planificat si ceea ce s-a realizat. Identificarea, explicarea si tratarea neconcordantelor constituie  etape necesare in procesul de adaptare a planului la noile cerinte ale mediului intern si ale celui extern.

Atunci cand se planifica procesele de furnizare produse si servicii, este necesar ca procesele externalizate sa fie sub controlul organizatiei, in cazul in care acestea sunt relevante pentru sistemul de management al calitatii. Controlul trebuie asigurat prin aplicarea cerintelor interne si externe pentru controlul proceselor, produselor si serviciilor furnizate din exterior.

In functie de natura si complexitatea proceselor de productie si de furnizare de servicii, este nevoie ca organizatia sa determine resursele sunt necesare si daca resursele actuale sunt suficiente si disponibile.

Va fi necesar ca elementele de iesire ale planificarii sa fie folosite ca elemente de intrare pentru operatiunile din cadrul organizatiei. S-ar putea, de asemenea, sa fie necesara utilizarea lor si de catre clienti, furnizorii externi sau alte parti interesate. Ar trebui sa fie pastrate in formate si medii suport adecvate pentru cei care au nevoie sa le foloseasca.

Atunci cand isi planifica operatiunile si criteriile de control, organizatia ar trebui sa ia in considerare atat schimbarile planificate cat si potentialele schimbari neintentionate, precum si modul in care aceste modificari pot influenta operatiunile sale.

Controlul operational care se realizeaza, in principal, prin masurarea performantelor, compararea lor cu standardele de performanta sau obiectivele predeterminate si initierea de corectii si actiuni corective daca este necesar.

Documente aplicabile: Matrice de control operational, procese verbale de control operational.

 

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri