Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Ghid implementare ISO 9001:2015. Cerinte comentate. Managementul schimbarii.
Adaugat la data de 28.02.2018

In conformitate cu cerintele ISO 9001:2015, organziatia trebuie sa stabilieaza reguli de buna practica in domeniul schimbarii in cazul produselor, serviciilor, proceselor, echipamentelor etc precum si modul in care se monitorizeaza aceaste schimbari.

 

Obiectivul managementului schimbarii este de a asigura ca schimbarile intervenite sunt documentate, inregistrate, evaluate, prioritizate, monitorizate intr-o maniera controlata.

 

Managementului schimbarii are scopul diminuarii riscurilor asociate cum ar fi:

- pierderi sau scaderi ale calitatii, productivitatii ;

- expunere la riscuri.

- perturbarea performantelor proceselor;

-  coruperea si/sau distrugerea informatiei etc.

 

Managementul schimbarii adauga valoare afacerii prin:

- prioritizarea si raspuns rapid la schimbarile de business si la propunerile de schimbari primite din partea clientilor;

- implementarea acelor schimbari care satisfac cerintele de servicii agreate cu clientii concomitent cu optimizarea costurilor;

- contributia la la indeplinirea cerintelor de guvernanta, legalitate, contractuale si regulatorii;

- reducerea numarului schimbarilor care nu au reusit si prin urmare a situatiilor privind intreruperea, defectarea si refacerea serviciului;

- livrarea schimbarilor bazat pe urgenta si beneficiul lor asupra afacerii;

- contributia la o mai buna estimare a calitatii, timpului afectat si costul schimbarii;

- evaluarea riscurilor asociate cu tranzitia la produse si servicii noi;

- cresterea productivitatii personalului prin minimizarea intreruperilor cauzate de nivelul ridicat al schimbarilor urgente sau neplanificate si maximizarea disponibilitatii serviciului;

- reducerea timpului punere in functiune a proceselor prin implementarea rapida si cu succes a schimbarilor corective.

 

Va recomadam sa analizati cerintele: ISO 9001:2015

Controlul informatiilor documentate (cap. 7.5.3.)

c) controlul schimbarilor (ex. controlul versiunilor)

Operare (cap. 8)

Planificare si control operational (cap. 8.1.)

Organizatia trebuie sa tina sub control schimbarile planificate si sa analizeze consecintele schimbarilor nedorite, luând masuri pentru a atenua orice efecte adverse, dupa cum este necesar.

 

Controalele dezvoltarii (cap. 8.5.2.)

managementul schimbarii trebuie adecvat si mentinut de-a lungul dezvoltarii bunurilor si serviciilor si al oricaror modificari ulterioare ale bunurilor si serviciilor.

Controlul schimbarilor (cap. 8.6.6.):

Organizatia trebuie sa întreprinda schimbarile într-un mod planificat si sistematic, tinând cont de analiza potentialelor consecinte ale schimbarilor si luarea masurilor necesare, pentru a se asigura ca integritatea bunurilor si serviciilor este mentinuta.

Trebuie mentinute informatii documentate care descriu rezultatele analizei schimbarilor, personalul care autorizeaza schimbarea si orice alta actiune.

 

Analiza de management (cap. 9.3.)

Top managementul trebuie sa analizeze informatiile SMC la intervale planificate pentru a se asigura ca acesta este în permanenta corespunzator, adecvat si eficace.

Analiza de management trebuie planificata si efectuata pornind de la schimbarile în mediul de afaceri si în concordanta cu directiile strategice.

Analiza de management trebuie sa ia în considerare:

a) stadiul actiunilor de la precedenta analiza de management;

b) schimbari externe si interne care sunt relevante pentru SMC;

etc.

Iesirile analizei de management trebuie sa includa decizii referitoare la oportunitatile de îmbunatatirea si necesitatile de schimbari în SMC.

 

Îmbunatatire (cap. 10.2.):

Organizatia trebuie sa-si îmbunatateasca continuu potrivirea, adecvarea si eficacitatea SMC, prin a raspunde la:

·         rezultatele analizei datelor,

·         schimbari in contextul organizatiei,

·         schimbari ale riscurilor identificate,

etc.

 

Va recomandam elaborarea si implementarea unei proceduri referitoare la gestionarea/ managementul  schimbarii.

 

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

Resurse pentru managementul firmei

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Autoritatea Nationalt pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI), www.research.ro

European accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie europeana www.eur-lex.europa.eu

 

 

Parteneri