Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Ghid-Regimul deseurilor. Pastrarea evidentei deseurilor. Raportari la 31 martie 2019. Sanctiuni. Legea 211-2011.
Adaugat la data de 27.02.2019

Ref. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

Cap. 32. Pastrarea evidentei

§ 32. Pastrarea evidentei

(1) Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si întreprinderile prevazute la art. 32, producatorii de deseuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizati pentru colectarea si transportul deseurilor periculoase sau care actioneaza în calitate de comercianti de deseuri ori brokeri sunt obligati sa asigure evidenta cronologica a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, precum si a cantitatii, naturii si originii deseurilor si, dupa caz, a destinatiei, a frecventei colectarii, a mijlocului de transport si a metodei de tratare, respectiv operatiunii de valorificare sau eliminare a deseurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, si sa o puna la dispozitia autoritatilor competente de control, la cererea acestora.

(4) Raportarea datelor si informatiilor privind gestionarea deseurilor se face catre autoritatea teritoriala pentru protectia mediului, pana la 31 martie a anului urmator celui de raportare, atat pe suport hartie, cat si electronic.

 

Cap. 35. Sanctiuni

Art. 61. -

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea art. 22 alin. (3), art. 40 alin. (3) si art. 49 alin. (1), (2), (4) si (5);

 

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri