Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Ghidul solicitantului pentru Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole"
Adaugat la data de 30.10.2012

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a publicat varianta finala a Ghidului solicitantului pentru Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole", apelul din 2012.

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnica a potentialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si constituie un suport informativ complex pentru intocmirea proiectului conform cerintelor specifice ale PNDR. Acest document nu este opozabil actelor normative nationale si comunitare.
Ghidul Solicitantului prezinta regulile pentru pregatirea, intocmirea și depunerea proiectului de investiții, precum și modalitatea de selectie, aprobare si derulare a proiectului dumneavoastra.

De asemenea, contine lista indicativa a tipurilor de investitii pentru care se acorda fonduri nerambursabile, documentele, avizele si acordurile pe care trebuie sa le prezentati, modelul Cererii de finanțare , al Studiului de Fezabilitate și al Memoriului Justificativ, ale Contractului de finanțare , precum și alte informatii utile realizarii proiectului si completarii corecte a documentelor.

Contributia publica aferenta Masurii 121 este de 1.168.505.603 Euro din care:
- contributia Guvernului Romaniei – 20%;
- contributia Uniunii Europene – 80%.

Proiectele se vor putea depune in perioada 17 aprilie - 31 mai 2012.

Obiectivele operationale se refera la:
- Promovarea investitiilor in exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru realizarea de constructii noi si/ sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, infiintarea de plantatii etc.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole - activitate principala conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului - a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri