Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Lista principalelor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca
Adaugat la data de 31.10.2012

1. Legea nr. 319-2006 a securitatii si sanatatii in munca
Dispozitii generale
Domeniu de aplicare
Obligatiile angajatorilor
Obligatiile lucratorilor
Supravegherea sanatatii
Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor
Infractiuni
Grupuri sensibile la riscuri
Contraventii
Autoritati competente si institutii cu atributii in domeniu
Dispozitii finale

2. Hotararea Guvernului nr. 1425-2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319-2006 - asa cum a fost modificata si completata prin H.G. nr. 955-2010 (M.Of. 661 din 27 septembrie 2010)
Dispozitii generale
Autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca
Servicii de prevenire si protectie
Prevederi generale
Organizarea si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca
Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific
Comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si evidenta accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea si raportarea bolilor profesionale
Avizarea documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca
ANEXE

3. Hotararea Guvernului nr. 971-2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si-sau de sanatate la locul de munca
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Dispozitii tranzitorii si finale
ANEXE

4. Hotararea Guvernului nr. 1048-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Dispozitii finale
ANEXE

5. Hotararea Guvernului nr. 1146-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorului
Dispozitii finale
ANEXE

6. Hotararea Guvernului nr. 1051-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor
Sanctiuni
Dispozitii finale
ANEXE


7. Hotararea Guvernului nr. 1091-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
Dispozitii generale
Obligatii generale
Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
Sanctiuni
Dispozitii finale
ANEXE

8. Hotararea Guvernului nr. 493-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot - actualizata
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Supravegherea sanatatii
Dispozitii finale

9. Hotararea Guvernului nr. 1028-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor
Protectia ochilor si a vederii
Sanctiuni
Dispozitii finale
ANEXE


10. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale - actualizata

11. Hotararea Guvernului nr. 1875-2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata
Dispozitii generale
Evaluarea riscurilor
Notificarea
Reducerea expunerii lucratorilor la pulberea provenita din azbest sau din
materiale cu continut de azbest
Masurarea concentratiei de fibre de azbest in aer
Reducerea sau evitarea riscurilor
Informarea lucratorilor
Supravegherea sanatatii
Sanctiuni
Dispozitii tranzitorii si finale
Recomandari practice pentru supravegherea clinica a lucratorilor expusi
la pulbere provenind din azbest sau din materiale un continut de azbest
(anexa)

12. Hotararea Guvernuluinr. 1049-2006 privind cerintele minime pentruasigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractivade suprafata sau subteran
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
Supravegherea medicala
Dispozitii finale
ANEXE

13. Hotararea Guvernului nr. 300-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile - actualizata
Dispozitii generale
Coordonatori in materie de securitate si sanatate
Instrumente ale coordonarii
Declaratia prealabila
Elaborarea proiectului lucrarii
Realizarea lucrarii
Obligatiile beneficiarului, managerului de proiect, angajatorilor si
lucratorilor independenti
Informarea lucratorilor
Consultarea si participarea lucratorilor
Sanctiuni
Dispozitii tranzitorii si finale
Lista neexhaustiva a lucrarilor de constructii sau de inginerie civila
Lista neexhaustiva a lucrarilor care implica riscuri specifice pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor
Continutul declaratiei prealabile
Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere

14. Hotararea Guvernului nr. 557-2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara.

15. Hotararea Guvernului nr. 1058-2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorului
Dispozitii finale
ANEXE


16. Hotararea Guvernului nr. 1876-2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii - actualizata
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Supravegherea sanatatii
Dispozitii finale
Vibratii mecanice (anexe)

17. Hotararea Guvernului nr. 1050-2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Informarea, consultarea si participarea lucratorilor
Supravegherea medicala
Dispozitii finale
ANEXE


18. Hotararea Guvernului nr. 1092-2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
Dispozitii generale
Definitii si clasificare
Domeniul de aplicare. Identificarea si evaluarea riscurilor
Obligatiile angajatorilor
Dispozitii pentru locuri de munca in care exista un risc crescut de
contaminare
Dispozitii finale
ANEXE

19. Hotararea Guvernului nr. 1093-2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Dispozitii referitoare la supravegherea starii de sanatate a lucratorilor
Dispozitii finale
ANEXE

20. Hotararea Guvernului nr. 1135-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit
Dispozitii generale
Nave de pescuit noi si existente
Echipamente de intretinere
Informarea, pregatirea, consultarea si participarea lucratorilor
Dispozitii finale
ANEXE

21. Hotararea Guvernului nr. 1136-2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorului
Supravegherea sanatatii
Sanctiuni
Dispozitii finale
ANEXE

22. Hotararea Guvernului nr. 1218-2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Interdictii. Supravegherea starii de sanatate
Dispozitii finale
ANEXE

23. Hotararea Guvernului nr. 510-2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Dispozitii tranzitorii si finale

24. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 3-2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca - FIAM si a instructiunilor de completare a acestuia

25. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 754-2006 pentru constituirea comisiilor de abilitarea serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca - actualizata

26. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 4-2007 pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute care efectueaza evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protectie, masinilor industriale, echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive, precum si a explozivilor de uz civil.

27. Ordinul M.M.S.S.F. nr. 242-2007 pentru aprobarea regulamentului privind formarea specifica de coordonator in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si-sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile.

28. Hotararea Guvernului nr. 600-2007 privind protectia tinerilor la locul de munca

29. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99-2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

30. Hotararea Guvernului nr. 580-2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99-2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

31. Hotararea Guvernului nr. 355-2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
Dispozitii generale
Obligatiile angajatorilor
Servicii medicale profilactice
Dispozitii finale
ANEXA 1 - Fise privind serviciile medicale profilactice detaliate in functie
de expunerea profesionala
ANEXA 2 - Fisa de solicitare a examenului medical la angajare
ANEXA 3 - Fisa de identificare a factorilor de risc profesional
ANEXA 4 - Dosarul medical
ANEXA 5 - Fisa de aptitudine

32. Hotararea Guvernului nr. 1029-2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor
Dispozitii generale
Conditii de introducere pe piata
Procedurile de evaluare a conformitatii
Organisme notificate
Marcaje
Raspunderi si sanctiuni
Alte dispozitii
Cerinte esntiale de sanatate si securitate referitoare la proiectarea si constructia masinilor
 Declaratii
 Marcajul CE
Categorii de masini pentru care se aplica una dintre procedurile prevazute la art. 13 alin. (3) si (4) din hotarare
Lista indicativa a componentelor de securitate prevazute la art. 3 alin. (2) pct. 3 din hotarare
Instructiuni de asamblare pentru cvasimasini
Dosarul tehnic pentru masini
Evaluarea conformitatii cu control intern al productiei masinilor
Examinarea CE de tip
Asigurarea totala a calitatii
Criterii minime care trebuie luate in considerare pentru notificarea organismelor

33. Hotararea Guvernului nr. 867-2009 privind interzicera muncilor periculoase pentru copii
Dispozitii generale
Definitii
Tipuri de munci periculoase pentru copii
Contraventii si sanctiuni
Lista cu tipuri de munci periculoase pentru copii

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri