Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
MANAGEMENTUL AMBALAJELOR SI DESEURILOR DE AMBALAJE
Adaugat la data de 30.10.2012

Regimul ambalajelor si deseurilor de ambalaje a fost reglementat in tara noastra prin legislatie adecvata care sa permita integrarea europeana , revenindu-ne obligatia de a monitoriza conformitatea actiunilor ce se intreprind de catre agentii economici , consiliile locale si nu in ultimul rand de catre populatie , in prevederile legale.

Semnificatia termenilor specifici
Hotararea de Guvern nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje defineste termenii specifici astfel:
•    “Ambalaj” inseamna orice produs , indiferent de materialul din care este confectionat ori de natura acestuia , destinat sa cuprinda bunuri , in scopul retinerii , protejarii , manipularii , distributiei si prezentarii acestora , de la materii prime la produse procesate , de la producator pana la utilizator sau consumator. Produsul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este , deasemenea , considerat ambalaj.
•    “ Deseuri de ambalaje” sunt ambalajele sau materialele de ambalare care nu mai satisfac cerintele si scopul pentru care au fost proiectate si fabricate si care raman dupa ce a fost utilizat produsul ambalat.
•    “Producator” este persoana resposabila pentru proiectarea si realizarea unui produs , in scopul introducerii pe piata , in numele sau;
•    “Importator” este orice persoana fizica sau juridica cu sediul in Romania , care introduce pe piata un produs provenit dintr-o alta tara , avand responsabilitati ca ale producatorului din Romania;
•    “Colector” este orice agent economic autorizat care desfasoara activitati de colectare a deseurilor;
•    “ Valorificator” este orice agent economic autorizat , care realizeaza operatiuni de valorificare;
•    “ Reciclarea deseurilor de ambalaje” este operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi reutilizate in scopul initial sau pentru alte scopuri;
•    “ Valorificare” este orice operatiune de dezmembrare , sortare, reciclare, taiere , maruntire , presare , balotare , topire – turnare , pretratare , amestec sau alta operatiune care determina schimbarea naturii sau compozitiei , efectuata asupra unui deseu industrial prin procedee industriale in vederea reutilizarii;
•    “ Introducerea pe piata a unui produs” este actiunea de a face disponibil pentru prima data  , contra cost sau gratuit , un produs din domeniul reglementat  , in vederea distribuirii si/sau utilizarii;
•    “ Comercializare” este punerea la dispozitie tertilor , inclusiv importul pe teritoriul Romaniei.

Categorii de ambalaje
•    “ Ambalaj primar – ambalaj de vanzare” este ambalajul conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare , pentru utilizatorul final sau pentru consumator in punctul de achizitie;
•    “ Ambalaj secundar – ambalaj grupat – supraambalaj “ este ambalajul conceput pentru a constitui la punctual de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare , indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare ; acesta poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului;
•    “ Ambalaj tertiar – ambalaj de transport” este ambalajul conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate , in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii sau al transportului;
•    “ Ambalaj reutilizabil” este ambalajul refolosit pentru acelasi scop , a carui returnare catre consumator sau comerciant este asigurat de plata unei sume – sistem depozit , prin rechizitionare sau in alt mod.

Tipuri de ambalaje dupa constituienta materiala
•    Ambalaje din materiale plastice:PET – polietilen tereftalat ,HDPE – polietilena de mare densitate,PVC – policlorura de vinil,LPDE – polietilena de mica densitate,PP – polipropilena,PS – polistiren
•    Ambalaje din hartie si placi fibrolemnoase:Carton ondulat,Carton neondulat,Hartie
•    Ambalaje metalice:Otel ,Aluminiu
•    Ambalaje din lemn:Lemn,Pluta
•    Ambalaje textile:Bumbac,Iuta
•    Ambalaje din sticla:Sticla incolora,Sticla verde,Sticla bruna
•    Ambalaje din materiale compozite:Hartie si carton / diverse metale,Hartie si carton / plastic, Hartie si carton / aluminiu,Hartie si carton  / tabla galvanizata,Hartie si carton / plastic/ aluminiu,Hartie si carton / plastic/ aluminiu/tabla galvanizata,plastic/ aluminiu,plastic / tabla galvanizata,plastic/ diverse metale,Sticla / plastic,Sticla / aluminiu,Sticla / tabla galvanizata,Sticla / diverse metale

Cerinte esentiale privind ambalajele
Se admite introducerea pe piata numai a amabalajelor care indeplinesc cerinte de fabricatie si compozitie , de reutilizare si de recuperare pentru a preveni poluarea mediului si a sanatatii populatiei .
•    Cerinte esentiale specifice privind fabricarea si compozitia ambalajului:
-         sa asigure nivelul cerut de siguranta , igiena si acceptabilitate;
-         sa permita reutilizarea sau recuperarea , inclusiv reciclarea si care sa reduca la minim impactul negativ asupra mediului;
-         sa fie reduse la minim continutul de substante si materiale toxice si de alte substante periculoase din materialul de ambalare ce se pot regasi in emisii, cenusa sau levigat dupa eliminarea prin incinerare
•    Cerinte esentiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj
-         sa permita mai multe rotatii in utilizare;
-         sa satisfaca exigentele de securitate si sanatate;
-         sa devina dupa ce nu mai poate fi reutilizat deseu de ambalaj recuperabil
•    Cerinte esentiale specifice privind caracterul recuperabil a unui ambalaj:
-         sa permita atunci cand devine deseu de ambalaj, ca un procent din materialele folosite sa fie reciclat;
-         sa permita optimizarea recuperarii energetice la o valoare calorica minima la incinerare;
-         sa fie suficient de biodegradabil atunci cand deseurile se elimina prin compostare;
-         sa permita la descompunerea fizica , chimica , termica sau biologica a deseului de ambalaj , transformarea in CO2, H2O si biomasa.

Principiile specifice activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje
Activitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje are la baza principiile generale prevazute in O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.
Principiile specifice activitatii de gestionare a deseurilor de ambalaje sunt:
-         prevenirea producerii de deseuri de ambalaje;
-         reutilizarea ambalajelor;
-         reciclarea deseurilor de ambalaje;
-         alte forme de valorificare a deseurilor de ambalaje care sa conduca la reducerea cantitatilor eliminate prin depozitare finala.
Valorificarea deseurilor de ambalaje este inclusa prinicipiilor generale care stau la baza gestionarii grupelor de deseuri industriale reciclabile ( deseuri metalice feroase, neferoase , deseuri de hartii-cartoane, deseuri de sticla, mase plastice, cauciuc , textile ) precizate in O.U.G. nr. 16/2001 , aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 465/2001 , acestea fiind:
-         utilizarea numai  a acelor procedee de gestionare a deseurilor industriale reciclabile care nu constituie un risc pentru sanatatea populatiei si pentru mediul inconjurator;
-         poluatorul plateste;
-         responsabilitatea producatorului;
-         utilizarea celor mai bune tehnici disponibile , fara antrenarea unor costuri excesive.
Legislatia nationala in domeniul stabileste ca principiile privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje sunt valabile pentru toate ambalajele introduse pe piata , indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice , comerciale , in gospodariile populatiei.

Recuperarea , valorificarea si reciclarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje
In contextul Directivei 94/62/EC , transpusa in legislatia romaneasca prin H.G. nr. 349/2002 privind ambalajele si deseurile de ambalaje , este esential ca toti cei implicati in producerea , folosirea , importul sau distribuirea de ambalaje si produse ambalate sa constientizeze ca ambalajele devin deseuri , sa accepte ca sunt responsabili pentru ele si sa actioneze , dupa caz , pentru recuperare , valorificare si reciclare in conformitate cu principiile specifice de gestiune ale acestora.
Principiile privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje sunt valabile pentru toate ambalajele introduse pe piata , indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice , comerciale , in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati , precum si toate deseurile de ambalaje care nu mai corespund scopului pentru care au fost fabricate , indiferent de modul de generare , de recuperare , de reciclare sau de valorificare.
In acest sens  sunt stabilite obligatiile ce revin agentilor economici , consiliilor locale pentru managementul ambalajelor si deseurilor din ambalaje , in spiritul H.G. nr. 349/2002 , cu aplicarea principiilor enuntate anterior:
-         conformarea in standardele europene armonizate ori standardele nationale;
-         limitarea concentratiei de plumb , cadmiu , mercur si crom hexavalent prezente in ambalaje;
-         utilizarea sistemului de marcare si identificare pentru ambalaje in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje;
-         ambalajele sa corespunda unor utilizari multiple;
-         etichetarea cu sintagma “ambalaj reutilizabil”
-         primirea ambalajelor la schimb sau returnarea cumparatorului a valorii acestuia cand utilizeaza sistemul depozit
Indeplinirea obiectivelor privind recuperarea si reciclarea deseurilor de ambalaje pana in anul 2010 , constand in:
-         recuperarea a 50% din greutatea deseurilor de ambalaje
-         reciclarea a 25% din greutatea de ambalaj continute in deseurile de ambalaj recuperate , cu un procent de 15% din greutatea fiecarui tip de material de ambalaj
Recuperarea si reciclarea deseurilor de ambalaj se realizeaza de catre agentii economici in doua moduri:
-         individual , utilizand resurse proprii
-         prin transferarea acestei responsabilitati pe baza de contract catre un agent economic legal constituit.
Furnizarea catre Ministerul Mediului conform Ordinului M.A.P.M. nr. 1190/2002 , a urmatoarelor informatii:
-         Planul de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje;
-         Planul privind informarea consumatorilor referitor la sistemele de recuperare a deseurilor de ambalaje precum si alte informatii utile
-         cantitatea de ambalaje introdusa pe piata reutilizate precum si cantitatea de deseuri de ambalaje recuperate si reciclate;
-         orice modificari ale informatiilor furnizate
-         Planul de recuperare a deseurilor de ambalaje si cantitatea de deseuri de ambalaje recuperate la nivelul consiliilor locale.
La nivel local consiliile asigura:
-         spatii de amplasare a containerelor speciale de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje recuperabile
-         asigurare spatiilor pentru depozite de colectare a deseurilor de ambalaje de la populatie
Organizarea campaniilor de informare in domeniul gestionarii ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Stimularea activitatii de management a ambalajelor si deseurilor de ambalaje
O activitate mnageriala buna in domeniu gestiunii ambalajelor si deseurilor de ambalaje se reflecta in starea calitatii mediului. Realizarea obiectivelor de recuperare –reciclare stabilite in Anexa nr. 4 din H.G. nr. 349/2002 , etapizat pana in anul 2010 , determina refacerea cadrului natural si mentinerea calitatii mediului la nivelul cerintelor europene.

Tabelul 3. Etapizarea obiectivelor de recuperare si reciclare pe perioada 2002 – 2010

  Anul                Recuperare*)                      Reciclare**)

  2003              2,0%                                      0,5%
  2004                    5,0 %                                     2,0 %
  2005                   10,0 %                                     3,5 %
  2006                   17,0%                                      5,0 %
  2007                   25,0 %                                     8,0 %
  2008                   34,0 %                                     12,5 %
  2009                   43,0 %                                     18,5 %
  2010                   50,0 %                                     25,0 %

*) procent din greutatea deseurilor de ambalaje
**) procent din greutatea totala a materialelor de ambalare continute in deseurile de ambalaje recuperate , cu un procent minim de 15% din greutatea fiecarui tip de material de ambalare.

Pentru a determina o mai buna preocupare manageriala in domeniu gestiunii ambalajelor si deseurilor de ambalaje , un rol important il are aplicarea principiilor “poluatorul plateste” si “responsabilitatii producatorului” .
Actuala legislatie in domeniu stabileste sursele de constituire a Fondului pentru mediu ,  destinat in special pentru realizarea proiectelor prioritare de protectie a mediului , precum si sanctiuni contraventionale pentru incalcarea atributiilor din activitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
Fondul pentru mediu , potrivit Legii nr. 73/2000 avea printre sursele de constituire : o cota de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producatori si importatori , cu exceptia celor utilizate pentru medicamente , pentru activitati desfasurate in perioada 7 iunie 2002 – 2003.
Pentru a stimula direct reducerea poluarii mediului cu deseuri de ambalaje , prin O.U.G. nr. 86 / 2003 de modificare a Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu , s-a stabilit ca obligatie de plata 10.000 lei/Kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de producatorii si importatorii de bunuri ambalate , cu exceptia celor utilizate pentru medicamente. Aceasta suma se va plati numai in cazul neindeplinirii obiectivelor anuale de valorificare si reciclare prevazute de H.G. nr. 349/2002 , plata facandu-se pe diferenta dintre obiectivele anuale prevazute in acesta Hotarare si obiectivele realizate efectiv de agentii economici care introduc pe piata bunuri ambalate.
Sanctionarea contraventiilor: se realizeaza conform art. 26 din H.G. nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje:
Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
a)      nerespectarea prevederilor de selectare si predare a deseurilor de ambalaje agentilor economici specializati in colectarea deseurilor de la populatie , cu amenda de la 500.000 lei 1.000.000 lei;
b)      nerespectarea masurilor privind recuperarea ambalajelor reutilizabile cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei ;
c)      nerespectarea masurilor privind utilizarea si reutilizarea eficienta a ambalajelor cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;
d)      neprimirea ambalajelor reutilizabile la schimb sau returnarea contravalorii cand se utilizeaza sistemul depozit cu amenda de la 30.000.000 lei la 60.000.000 lei;
e)      neinformarea autoritatii centrale de mediu cu privire la planurile de informare , de recuperare si cantitatile  de ambalaje si deseuri de ambalaje gestionate cu amenda de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;
f)        nerespectarea cerintelor ce trebuie indeplinite la introducerea pe piata si de neinformare a autoritatii centrale de mediu privind modificarea informatiilor transmise anterior , cu amenda de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei
Ordonanta de Urgenta nr. 86/2003 stabileste sanctionarea contraventiei privind neplata obligatiei la Fondul pentru mediu cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice si de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei pentru persoane juridice.

Concluzii:
Legislatia romaneasca este armonizata cu Directiva Europeana 94/62/EC privind ambalajele si deseurile de ambalaje.
Managementul gestiunii ambalajelor si deseurilor de ambalaje are sustinere legislativa in toate domeniile de activitate – de la producere , utilizare/reutilizare , recuperare , valorificare , reciclare -  astfel incat rezultatele manageriale sa se cuantifice in refacerea si protejarea cadrului natural pe intreg teritoriul tarii.
Monitorizarea activitatii in acest domeniu se face de catre autoritatea centrala de protectie a mediului.
Studiile si cercetarile ce se realizeaza determina gasirea solutiilor eficiente privind respectarea cerintelor speciale a ambalajelor comercializate , intensificarea colectarii selective a deseurilor de ambalaje , tinand cont de conditiile conjuncturale sezoniere si altele.
Constituirea Fondului pentru mediu si sanctionarea contaventiilor determina cresterea calitatii manageriale in activitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje cu efecte benefice in refacerea si mentinerea cadrului natural.

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri