Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE) 2007-2013
Adaugat la data de 30.10.2012

Axa Prioritara 1 - Un sistem inovativ si ecoeficient de productie Domeniul de interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM Operatiunea b) – Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
 
GHIDUL SOLICITANTULUI SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU IMPLEMENTAREA STANDARDELOR INTERNATIONALE IN INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII - 2011
 
Prezentul ghid ofera informatiile necesare solicitantilor in vederea pregatirii si transmiterii Cererilor de finantare si reuneste instructiunile, procedurile si criteriile ce trebuie respectate in cadrul acestui apel pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate pentru Programul Operational Sectorial ”Cresterea Competitivitatii Economice”, in cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”, Domeniul Major de Interventie 1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM-urilor”,
Operatiunea 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale”
Operatiunea isi propune sa sprijine microintreprinderile, intreprinderile mici si pe cele mijlocii din Romania in scopul cresterii competitivitatii acestora si imbunatatirii potentialului lor de export. Aceste obiective pot fi atinse inclusiv prin sprijinirea implementarii standardelor internationale..
 
Prezentul ghid stabileste conditiile pentru acordarea ajutorului de minimis constand in sprijin financiar nerambursabil de maximum 840.000 lei (echivalentul in lei a max. 200.000 euro), pentru fiecare proiect de sprijin pentru implementarea standardelor internationale
Autoritatea de Management desemnata pentru administrarea Programului Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 (POS CCE) este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA).
Autoritatea responsabila pentru implementarea operatiunilor adresate intreprinderilor mici si mijlocii in cadrul Axei prioritare 1 este Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri prin Organismul Intermediar pentru intreprinderi mici si mijlocii (OI IMM), in conformitate cu Ordinul MECMA nr. 2170/2010 de delegare de atributii specifice si reglementare a relatiilor OI IMM cu Autoritatea de Management pentru POS CCE.
 
Prezentul Ghid se adreseaza intreprinzatorilor, in scopul orientarii lor in accesarea finantarilor
nerambursabile pentru acest apel de proiecte in cadrul Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice 2007–2013”, Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si ecoeficient, Domeniul major de interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea b) – Sprijin pentru implementarea standardelor internationale.
Acest Ghid prezinta regulile pentru pregatirea, intocmirea si depunerea proiectelor in vederea implementarii standardelor internationale si descrie modalitatea de selectie, aprobare si derulare a acestora.

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri