Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Regulamente ale Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorului
Adaugat la data de 31.10.2012

1. Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritatile nationale insarcinate sa asigure aplicarea legislației in materie de protectie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea in materie de protectie a consumatorului”).
* Hotararea Guvernului nr. 244/2007 din 07/03/2007 privind autoritatile competente responsabile cu aplicarea legislatiei din domeniul protectiei consumatorilor si cooperarea dintre autoritatile nationale in acest domeniu, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 19/03/2007.
________________________________________
2. Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileste reguli comune privind compensarea si asistenta acordate pasagerilor in cazul refuzului la imbarcare si al anularii sau intarzierii zborurilor si care abroga Regulamentul (CEE) nr. 295/91.
* Hotararea Guvernului nr. 1912/2006 din 22/12/2006 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004, care stabileste reguli comune privind compensarea si asistenta acordate pasagerilor in cazul refuzului la imbarcare si al anularii sau intarzierii zborurilor si care abroga Regulamentul (CEE) nr. 295/91, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1050 din 29/12/2006.
________________________________________
3. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 924/2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate.
*Hotararea Guvernului nr. 1259/2010 din 08/12/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind platile transfrontaliere in Comunitate si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 17/12/2010, actul va intra in vigoare la data de 16 ianuarie 2011
________________________________________
4. Regulamentul Consiliului (CE)  2368/2002 din 20 decembrie 2002 de punere in aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute
* HG nr. 1856/2006 HG nr. 1856/2006 pentru aplicarea sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley privind comertul international cu diamante brute.
________________________________________
5. Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene in Comunitate.
* Hotarare nr. 560/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene in Comunitate.
________________________________________
6. Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar – intra in vigoare la 3 decembrie 2009.
HG nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar.
________________________________________
7. Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE.
HG nr. 681/2009 pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru produsele comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr. 3.052/95/CE.
________________________________________
8. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pieței in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 – intra in vigoare la 1 ianuarie 2010.
OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei  Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor.
________________________________________
9. Regulamentul (UE) nr. 181/2011 privind drepturile pasagerilor care calatoresc cu autobuzul si autocarul. Regulamentul se va aplica de la 1 martie 2013.

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri