Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
SR EN ISO CEI 17021:2011, Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management
Adaugat la data de 30.10.2012

Certificarea sistemelor de management este o activitate de evaluare a conformitatii, de terta parte. Organismele care efectueaza aceasta activitate sunt, in consecinta, organisme de evaluare a conformitatii de terta parte.
Certificarea unui sistem de management al unei organizatii, cum ar fi un sistem de management al calitatii sau de mediu, este un mijloc care ofera asigurarea ca organizatia a implementat un sistem pentru managementul aspectelor relevante ale activitatilor sale, coerent cu politica sa.
Acest standard international specifica cerintele aplicabile organismelor de certificare. Respectarea acestor cerinte este destinata sa asigure ca organismele de certificare efectueaza certificarea sistemelor de management intr-un mod competent, coerent si impartial, facilitând astfel recunoasterea acestor organisme si acceptarea certificatelor lor pe plan national si international. Acest standard serveste drept baza pentru recunoasterea certificarii sistemelor de management, in interesul comertului international.
 Standardul cuprinde:
- cerinte generale privind aspectele juridice si contractuale, finantarea;
- cerinte structurale privind structura organizationala si managementul de la cel mai inalt nivel;
- cerinte referitoare la resurse (competenta managementului si a personalului, personal implicat in activitatile de certificare,  utilizarea auditorilor si expertilor tehnici externi individuali, inregistrari referitoare la personal, subcontractare);
- cerinte referitoare la informatii (informatii accesibile publicului, documente de certificare, registrul clientilor certificati, referirea la certificare si utilizarea marcilor, confidentialitate, schimb de informatii intre un organism de certificare si clientii sai);
- cerinte referitoare la proces (cerinte generale, auditul si certificarea initiale, activitati de supraveghere, recertificare, audituri speciale, suspendarea, retragerea sau restrângerea domeniului de certificare, apeluri, reclamatii, inregistrari referitoare la solicitanti si clienti.
Sursa: ASRO

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri