Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
Sistemul de informare si comunicare NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)
Adaugat la data de 07.03.2013

Acest sistem de informare si comunicare asigura infastructura necesare notificarii organismelor care indeplinesc cerintele relevante pentru evaluarea conformitatii. Notificarea este un act prin care un stat membru informeaza Comisia si celelalte state membre ca un organism, care indeplineste cerintele relevante, a fost desemnat sa efectueze evaluarea conformitatii in conformitate cu o directiva europeana.
Notificarea organismelor notificate si de retragere a acestora este responsabilitatea statului membru care face notificarea.

Statele membre, tarile EFTA (membri EEA) si alte tari cu care CE a încheiat acorduri de recunoastere mutuala si protocoalele la acordurile europene privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale au desemnat organismele notificate, stabilit pentru fiecare  directiva.
Listele organismelor notificate pot fi gasita pe site-ul web NANDO. Listele includ numarul de identificare al fiecarui organism notificat, precum si activitatile pentru care a fost notificat, aceste listae sunt actualizate periodic.

Listele organismelor notificate sunt prezentate doar cu titlu informativ si sunt valabile la data indicata. Informatiile sunt puse la dispozitie de autoritatile de desemnare ale statelor membre.

Ssemnatarii acordului bilateral EA - Cooperarea Europeană pentru Acreditare:
 Austria - BMWFJ - Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
 Belgium  - BELAC - Belgian Accreditation Body
 Bulgaria  - BAS - Executive Agency "Bulgarian Accreditation Service"
 Cyprus - CYS-CYSAB - Cyprus Organization for the Promotion of Quality
 Czech Republic  - CAI - Czech Accreditation Institute
 Denmark - DANAK - Danish Accreditation
 Estonia - EAK - Estonian Accreditation Centre
 Finland - FINAS - Finnish Accreditation Service
 France - COFRAC - Comité Français d'Accréditation
 Germany - DAkkS - Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
 Greece - ESYD - Hellenic Accreditation System
 Hungary - NAT - Hungarian Accreditation Board
 Iceland - ISAC - Icelandic Board for Technical Accreditation
 Ireland - INAB - National Accreditation Board
 Italy - ACCREDIA - Italian Accreditation Body
 Latvia - LATAK - Latvian National Accreditation Bureau
 Liechtenstein - Accreditation Service of Liechtenstein (LAS)
 Lithuania - LA - Lithuanian National Accreditation Bureau
 Luxembourg - OLAS - Office Luxembourgeois d'Accréditation et de Surveillance
 Malta - National Accreditation Board - Malta (NAB-Malta)
 Netherlands - RvA - Raad voor Accreditatie
 Norway - NA - Norsk Akkreditering
 Poland - PCA – POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
 Portugal - IPAC – Instituto Portugues de Acreditacao, I.P.
 Romania - ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR
 Slovakia - SNAS - Slovak National Accreditation Service
 Slovenia - Slovenian Accreditation (SA)
 Spain - ENAC - Entidad Nacional de Acreditación
 Sweden - SWEDAC - Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment
 Switzerland - SAS - Swiss Accreditation Service (MRA)
 Turkey - TURKAK - Turkish Accreditation Agency
 United Kingdom - UKAS - United Kingdom Accreditation Service

ALTE STIRI
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri