Telefoane: 0314 20 53 48 (RDS)
0727 867 246 (Vodafone)
0311 02 24 08 (UPC)
Fax: 0314 20 53 48 (RDS)
Email: info@intermanagement.eu
 Toate stirile
09.01.2021
  Inregistrarea datelor personale in cartea de imobil, in masura in care exista o obligatie legala in acest sens, datele pot fi prelucrate fara ...
18.12.2020
Prin prisma rolului pe care il indeplinesc si a atributiilor legale, asociatiile de proprietari au calitatea de operatori de date cu caracter personal...
12.12.2020
  Utilizarea intensiva a dispozitivelor video are un impact asupra comportamentului cetatenilor. Implementarea semnificativa a astfel de instrum...
12.12.2020
  Introducere ISO 27033 este un standard cu mai multe parti, o mare parte din aceasta se bazeaza pe sau deriva din standardul ISO 18028. Prima...
ALTE STIRI
»  Cerinte ISO 37001 - Sisteme de management anti-mita. 8.2 Investigare preventiva rezonabila.
»  Cerinte GDPR. Sanctiune ANSPDCP referitoare la masurile tehnice si organizatorice.
»  Cerinte GDPR. Confidentialitate datelor cu caracter personal in mediul online. ISO/IEC 29184:2020. Information technology — Online privacy notices and consent
»  ASRO. Pachet de standarde, măști comune de filtrare, mănuși medicale și îmbrăcăminte de protecție. Acces temporar gratuit.
»  Ghid GDPR. Reguli de buna practica pentru comunicarile comerciale prin email (partea I)
»  Experimente referitoare la reducerea timpului de lucru, relatia cu productivitatea si calitatea muncii
»  Recunoasterea nivelului de protectie adecvat a datelor cu caracter personal in relatia cu Japonia, conf. GDPR/ Reg. UE 679/2016, art.45
»  Ghid GDPR. Regulament 679-2016. Echilibrul intre protectia datelor si libertatea de exprimare si de informare.
»  Ghid-Regimul deseurilor. Pastrarea evidentei deseurilor. Raportari la 31 martie 2019. Sanctiuni. Legea 211-2011.
»  Cerinte ISO 27001. Securitatea informatiei. Tratarea incidentelor de securitate. Fraude de tip 'suport tehnic fals'.
»  Ghid GDPR. Informatii care se furnizeaza in cazul in care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizata
»  Ghid implementare GDPR. Prelucrarea datelor personale in contextul ocuparii unui loc de munca.
»  Ghid implementare GDPR. Evaluarea impactului asupra protectiei datelor
»  Ghid GDPR. Cerinte referitoare la legalitatea prelucrarii. Partea I.
»  Ghid implementare ISO 14001:2015. Cerinte 6.1.2, 6.1.3, 9.2 Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
»  Ghid implementare GDPR-Reg. 679 din 2016. Cerinte complementare. Comunicarile comerciale.
»  Sistemul de management al securitatii informatiei. Cerinte ISO 27001: 2013 comentate. Securitatea prelucarii datelor personale. Ghid GDPR. Conditii privind consimtamantul persoanei vizate. Ref. ISO 27001: 2013, A.18.1.4
»  Ghid implementare ISO 9001:2015. Cerinte comentate. Managementul schimbarii.
»  Cerinte ISO 27001 comentate. A.11.1 Zone de securitate. Analiza de risc la securitate fizica
»  Ghid GDPR. Exceptii in cazul in care nu se aplica cerintele Regulamentului UE 679/ 2016
»  Ghid securitatea informatiei. Revizie standard ISO 27001, Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitatii informatiei.
»  Ghid GDPR. Masuri de conformare - desemnarea unui responsabil cu protectia datelor.
»  Sistemul de management al securitatii informatatiei, cerinte ISO 27001. Cerinte privind securitatea fizica. Analiza de risc la securitate fizica.
»  Ghid GDPR-Regulament UE 679 - 2016. Recomandari ENISA privind posibile schemele de certificare.
»  Ghid implementare ISO 9001:2015. Cerinte comentate. 8.1. Planificare si control operational
»  Securitatea datelor personale. Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR - Numirea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal
»  Comunicat al ANSPDCP referitor la Regulamentul General privind Protectia Datelor - GDPR - Regulament EU nr. 679 din 2016
»  Cerinte ISO 14001:2015. Abordarea ciclului de viata al produselor si serviciilor.
»  Cerinte ISO 9001:2015 comentare. Cap. 4.2. - Intelegerea nevoilor si asteptarilor partilor interesate
»  Cerinte ISO 27001:2013 comentate. Securitatea personalului. Riscuri de securitatea informatiei asociate personalului.
»  GDPR - Regulamentul nr. 679/2016, Clarificari referitoare tipurile de date personale
»  Elaborarea analizei de risc la securitate fizica, conf. Legii 333/2003 se proroga pana la data de 1 iulie 2018
»  Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 care reglementeaza punerea pe piata a produselor nealimentare…a fost abrogata
»  Cerinte privind managementul mediului. Raportari de mediu privind ambalajele reutilizabile.
»  GDPR - Regulamentul nr. 679/2016, Clarificari referitoare la termeni
»  Cerinte SMSI. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului
»  Securitatea informatiei - clarificari GDPR- Regulamentul 679 din 2016, certificare, masuri de implementat etc
»  GDPR - Regulamentul nr. 679/2016. Comentarii privind terminologia. Mecanisme de certificare.
»  GDPR - Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal - Legalitatea prelucrarii datelor
»  Cerinte ISO 9001:2015 comentate. Tratarea riscurilor si oportunitatilor.
»  Cerinte ISO 9001:2015 comentate. Cunostintele organizationale.
»  Noile reglementari referitoare la protectia datelor personale (GDPR) -WEBINAR
»  Prelucarea datelor cu caracter personal - Regulamentul (UE) 2016/679
»  Efectele incalcarii securitatii datelor personale
»  Mirai: o amenintare de tip botnet utilizata pentru derularea atacurilor DDoS
»  Securitatea informatiei - Luna Securitatii Cibernetice (ECSM) 2016
»  Sistemul de management al securitatii informatiei - Tehnici de securitate. SR ISO/IEC 27007:2016. Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management al securitatii informatiei
»  Securitatea informatiei. Solutii pentru protectie in perioada concediului.
»  Info - Ghid referitor la afirmatiile cu privire la impactul produselor si serviciilor asupra mediului
»  Securitatea rețelele publice Wi-Fi
»  Conferinta Nationala de Cybersecurity, 14 iunie 2016
»  Conferinta Internationala "Preventing and Combating Cybercrime" 20-21 Mai 2016
»  Reguli de buna practica privind securitatea informatiei la clasificarea, etichetarea, marcarea informatiilor in cadrul unui sistem de management al securitatii informatiei (SMSI-ISO 27001) (partea I)
»  ISO 13485: 2016, Dispozitive medicale. Sisteme de management al calitatii. Cerinte pentru scopuri de reglementare.
»  CMPOR 2014-2020: primele apeluri de proiecte, estimate a fi lansate in aceasta luna
»  Cerinte de securitate pentru comunicarea pe email
»  9 februarie, Ziua Siguranței pe Internet (Safer Internet Day).
»  Henry Ford, citate memorabile…
»  Metodologii de management. Metoda Delbecq – Comentarii.
»  Sisteme de management. Instrumente. Sistemul 5S.
»  Analiza de risc la securitatea fizica. Planul de paza, documentul in baza caruia se organizeaza paza obiectivelor. Obligatiile managementului. Comentarii.
»  How to Web - eveniment dedicat inovatiei in tehnologie si antreprenoriat
»  Fonduri nerambursabile pentru cercetare-inovare. Programul Orizont 2020.
»  Despre certificatul de origine a marfii
»  ISO 29990. Cerinte pentru certificarea furnizorilor de servicii de formare profesionala.
»  Cerinte ISO 27001:2013 comentate. Metodologii de analiza a riscurilor de securitatea informatiei. Metoda „Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation”– OCTAVE – Evaluarea amenintarilor, activelor si vulnerabilitatilor organi
»  Despre SOLVIT
»  ISO 13485:2012 - Dispozitive medicale. Sistem de management al calitatii. Cerinte pentru scopuri de reglementare.
»  Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia mainilor in conformitate cu cerintele normei europene EN 1500
»  ISO 10008: 2013. Managementul calitatii - Satisfactia clientului - Linii directoare pentru comertul electronic si sistemele B2C
»  Sistemul de management al securităţii informaţiei. Cerinţe ISO 27001:2013 comentate. Aspectele privind managementul continuităţii activităţii.
»  Sistemul de management al securitatii informatiei. Cerinte ISO/ IEC 27001: 2013 comentate. Relatia cu furnizorii
»  Linii directoare pentru managementul de proiect, ISO 21500:2012
»  Cerinte ISO 27001: 2013, Roluri si responsabilitati pentru securitatea informatiei
»  Recomandari privind etichetarea si marcarea documentelor intr-un sistem de management al securitatii informatiei
»  ISO 22301:2012. Cerinte pentru sistemul de management al continuitatii afacerii.
»  ISO 14971:2012. Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului in cazul dispozitivelor medicale.
»  Nanotehnologiile - tehnologiile viitorului
»  Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului - extras din Legea nr.307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
»  ISO 28000 standard care stabileste cerintele de sistem de management al securitatii pentru lantul de aprovizionare
»  Experiment pe piata muncii, programul de lucru redus la sase ore
»  SR ISO IWA 2:2009, linii directoare pentru aplicarea ISO 9001 in domeniul educatiei
»  Programul, certificatul Blue Flag - Steagul Albastru
»  Certificatul Excellent SME
»  IFS Food - Auditul calitatii si sigurantei produselor in industria alimentarea
»  Legea nr. 506 din 2004, Monitorul Oficial, nr. 1101 din 25.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Comunicarile nesolicitate.
»  Cerinte ISO 27001 comentate. Organizarea si coordonarea securitatii informatiei.
»  Regulament din 12.06.2013 - Monitorul Oficial, Partea I nr. 400bis din 03.07.2013 Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici si acreditarea societatilor prestatoare de servicii energetice din 12.06.2013
»  Hotarare nr. 621 din 2005, privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje (termeni specifici)
»  Reglementarea furnizarii de servicii profesionale
»  BAT-best available technology
»  Codurile de reciclare ale materialelor plastice
»  SR ISO CEI 27000:2013, Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securitatii informatiei. Privire de ansamblu si vocabular
»  CERINTELE MINIME DE SECURITATE a prelucrarilor de date cu caracter personal
»  SR BS 31100:2013, Managementul riscului. Cod de buna practica pentru implementarea standardului SR ISO 31000
»  UTZ Certified
»  PAS 99 – Cerinte comune pentru integrarea sistemelor de management
»  FCC Declaration of Conformity
»  Certified Sustainable Seafood MSC – Standard pentru pescuit sustenabil si eficient
»  Geprüfte Sicherheit (GS)
»  Sistemul de informare si comunicare NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)
»  SR ISO 22320:2013, Securitatea societatii. Managementul urgentelor. Cerinte privind raspunsul la incident.
»  Masuri de securitate pentru sistemele si echipamentele integrate in infrastructura organizatiei
»  ASRO a publicat standardul SR 13547, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare, format din urmatoarele patru parti, conexe:
»  Cadru de reglementare privind administrarea substantelor chimice (REACH- Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances)
»  ISO 20252: 2012 - Vocabular si cerinte pentru serviciile de cercetare a pietei
»  ISO - PAS 22399, principiil generale si elementele pentru identificarea incidentelor si pentru continuarea activitatii
»  Idei la care sa meditezi…
»  ISO 10001:2007 – Managementul calitatii, satisfactia clientului, linii directoare pentru coduri de conduita in organizatii
»  Idei la care sa meditezi…
»  Portalul universal al rechemarilor de pe piata
»  SR 13547- Dezvoltarea afacerii prin inovare
»  SR GHID ISO 73:2010, Managementul riscului. Vocabular
»  DIRECTIVA CONSILIULUI 93-42-EEC referitoare la dispozitive medicale. Cerinte privind riscul la infectie si contaminare microbiana.
»  Obligatiile persoanelor fizice si juridice privind protectia mediului. Sanctiuni.
»  SR GHID ISO-CEI 98-3:2010, Incertitudine de masurare. Ghid pentru exprimarea incertitudinii de masurare
»  Un mod eficient de organizare si planificare a datelor si intalnirilor – Planificator (Planner) 2011
»  Utlizarea energiei regenerabile
»  Standarde si directive europene
»  Reducerea consumului de resurse
»  Bani pentru cresterea cantitatii de deseuri reciclate si valorificate
»  SR ISO-TS 10004:2011, Managementul calitatii. Satisfactia clientului. Linii directoare pentru monitorizare si masurare
»  Etichetarea unui produs alimentar
»  Regulamente ale Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorului
»  Ghidul evaluatorului si auditorului de mediu
»  Definitii in sensul legislatiei privind protectia consumatorilor. Lege nr. 296 -2004 privind Codul consumului. Monitorul Oficial nr. 593 din 1 iunie 2004
»  Sfaturi pentru imbunatatirea calitatii vietii
»  Lista principalelor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca
»  Despre avantajele eco-etichetarii
»  Recomandari pentru sisteme mici de energie regenerabila si hibride pentru electrificarea rurala - SR CEI - TS 62257
»  Avizierul pentru brainstorming
»  Ordonanta de urgenta nr. 99-2000 , Monitorul Oficial nr. 304 din 04.07.2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
»  Hotarare nr. 355 din 2007 , Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 17.05.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
»  Drepturile pasagerilor pe transportul aerian Regulamentul (CE) nr. 261-2004
»  SR EN ISO CEI 17050-1:2010, Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 1: Cerinte generale
»  Cerinte ISO 27001 - Securitatea sistemelor informatice
»  Ghidul ISO 64:2008 - Ghid pentru includerea aspectelor legate de mediu in elaborarea standardelor
»  Agricultura durabila pentru oameni si planeta
»  Elemente de argumentare a pretului
»  Apararea impotriva incendiilor
»  Sfaturi pentru a reduce consumul de apa
»  Lege nr. 211- 2011, privind regimul deseurilor (selectie). Partea I
»  Utilizarea resurselor de apa ...
»  ISO 50001:2011, standard international pentru managementul energiei
»  Evaluarea intreprinderii
»  ISO- IEC 20000-1:2011, Managementul serviciilor
»  Echiparea si dotarea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor
»  FSSC 22000 - standard global pentru siguranta alimentara
»  Principalele legi ce vizeaza direct sau indirect activitatea operatorilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice
»  POS CCE Axa I, 1.1.2-Sprijin pentru implementarea standardelor
»  MANAGEMENTUL AMBALAJELOR SI DESEURILOR DE AMBALAJE
»  Sanatatea si securitatea in munca – elemente generale
»  SR ISO-PAS 17005:2010, Evaluarea conformitatii. Utilizarea sistemelor de management. Principii si cerinte
»  SR EN ISO 14025:2010, Etichete si declaratii de mediu. Declaratii de mediu de tip III. Principii si proceduri
»  Cerinte minime privind gestionarea parolelelor (ISO 27001)
»  Lista partiala a standardelor aplicabile sistemului de management de mediu (ISO 14001)
»  Cerinte ISO 9001 comentate - 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat
»  SR EN 31010:2010, Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor
»  SR EN ISO-CEI 17021:2011, Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificarea sistemelor de management
»  Citat memorabil
»  Cateva sugestii pentru managementul documentelor
»  Brainstorming (in stil American)
»  Hotarare nr. 955 din 2010, Monitorul Oficial nr. 661 din 2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319 din 2006
»  Cateva elemente de analizat in perspectiva implementarii unui sistem de management al mediului
»  Cateva recomandarile pentru protectia consumatorilor
»  Citate memorabile...
»  Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu - Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 13.11.2003
»  Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” (POS CCE) 2007-2013
»  Sfaturi pentru gestionarea eficienta a e-mailului
»  Lege nr. 296 - 2004 privind Codul consumului. Monitorul Oficial nr. 593 din 1 iunie 2004
»  Propuneri de actiuni pentru asigurarea calitatii produselor si serviciilor
»  Programul Natiunilor Unite pentru Mediu
»  Despre leadership (2)
»  SR EN ISO CEI 17021:2011, Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care efectueaza audit si certificare ale sistemelor de management
»  SR ISO 31000:2010, Managementul riscului. Principii si linii directoare
»  Ghidul solicitantului pentru Masura 121 "Modernizarea exploatatiilor agricole"
»  Lista standardelor aplicabile unui sistem de management al securitatii informatiei (ISO 27001)
»  SR ISO 10668:2011, Evaluarea marcii. Cerinte pentru evaluarea monetara a marcii
»  Vanzarea produselor si garantiile asociate acestora - Lege nr. 449-2003. Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 06.05.2008
»  DIRECTIVEI 2002-96-CEE PRIVIND ECHIPAMENTELE ELECTRICE SI ELECTRONICE IN ROMANIA
»  Principalele reglementari legislative aplicabile gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice
»  Etichetarea alimentelor (2)
»  SR ISO 31000:2010. Managementul riscului
»  MCSI anunta lansarea in data de 5 octombrie a apelului de proiecte pentru Operatiunea 3.3.1 „Sprijin pentru sisteme TIC integrate si alte aplicatii electronice pentru afaceri”
»  RESPONSABILITATILE FACTORILOR IMPLICATI IN ACTIVITATEA DE ASIGURARE A CALITATII IN CONSTRUCTII
»  Informatii privind aplicabilitatea standardului ISO IEC 20000
»  ISO 29990. Servicii de educatie non-formala si formare profesionala
»  Definitii utilizate in domeniul gestionarii deseurilor de echipamente electrice si electronice Conf. Hotarare nr. 1037 din 2010 Monitorul Oficial, nr. 728 din 02-11-2011 privind deseurile de echipamente electrice si electronice
»  Lege nr. 40 din 2011,pentru modificarea si completarea Legii nr. 53-2003 - Codul muncii. Principalele modificari.
»  Inspectie si certificare produse agricole
»  MRS 10000:2010 Cerinte pentru sistemul de management al responsabilitatii sociale
»  Publicitatea iese din zodia Google si intra in cea a YouTube. De 10 ori mai multi advertiseri pe platforma de videosharing
»  ECO - instructiune la locul de munca
»  Noul ghid ISO-IEC 63:2012 actualizeaza aspectele privind siguranta in standardele pentru dispozitivele medicale
»  Modul in care personalul se implica, este autorizat (“empowered”) si recunoscut (recompensat)
»  Primul CRM gratuit pentru departamentele de vanzari
»  Managementul operatiunilor
»  Info ISO 24114:2011: Cafea instant - Criterii pentru autenticitate
»  Despre LEADERSHIP la General Electric
»  Promovarea sanatatii la locul de munca
»  Directiva 2001-95-CE a Parlamentului European si a Consiliului privind siguranta generala a produselor
»  Masuri pentru imbunatatirea relatiei cu clientii
»  Mai mult de un milion de certificari ISO 9001
»  IMM-urile si ONG-urile vor putea achizitiona tehnica IT de 25.000 de euro, cu zece la suta contributie proprie
»  ISO 50001 - Ce este?
»  Etichetarea, prezentarea şi publicitatea produselor alimentare
»  ECO - instructiuni pentru acasa
»  Directive europene referitoare la medicina muncii
»  Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu (Ordin nr. 1477 din 2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.549-2006)
»  Cladiri solare pasive – cateva caracteristici
»  Precizari privind mentiunile de pe pagina web a unei societati comerciale in conformitate cu Legea 31-1990
»  Evaluarea conformitatii in conformitate cu Ordonanta nr. 20 din 2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor
»  Hotarare nr. 1037 din 2010, Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 2010 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)
»  Sistemul de management al securitatii informatiei. Cateva statistici.
»  Invingerea amanarii
»  SR GHID ISO-CEI 53:2007 Evaluarea conformitatii. Indrumari pentru utilizarea unui sistem de management al calitatii al unei organizatii in certificarea de produs
»  Lista principalelor standarde aplicabile sistemului de management a securitatii informatiei ISO 27001
»  SR ISO 21931-1:2011, Dezvoltare durabila in constructii. Cadru de lucru pentru metode de evaluare a performantei de mediu pentru lucrari de constructii
»  Ordin nr. 794-2012, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 23.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje
»  Solar Roadway - o solutie ecologica la modernizarea rutiera
»  Sigla ecologica a devenit functionala
»  PROGRAME NATIONALE 2012
»  Ordin nr. 946 din 04.07.2005, aprobarea Codului controlului intern-managerial, cuprinzand standardele de control intern-managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern-managerial Monitorul Oficial nr. 469 din 05.07.2011
»  ISO 31000: 2009, Managementul riscurilor
»  Sfaturi practice pentru economisirea energiei
»  Lansarea apelului de proiecte de finantare "Sprijin pentru implementarea standardelor internationale"
»  ISO 26000, Guidance on social responsability
»  Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, Hotarare nr. 1022 din 2002, Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 2002
»  Productivitatea muncii - un aspect esential pentru competitivitatea organizatiei
»  In randurile care urmeaza va voi prezenta 10 modalitati prin care puteti economisi energia casei
»  Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului - Hotarare nr. 1022-2002, Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 30.09.2002 (selectie)
»  Procedurile de implementare a programelor nationale, destinate IMM-urilor
»  Statistici privind sanatatea si securitatea muncii
»  Recomandari pentru lucrul in echipa
»  Motive pentru a cumpara
»  Vreti sa beneficiati de servicii corespunzatoare ?
»  The ISO Survey - 2007 shows ISO management systems standards implemented in 175 countries
»  Sisteme de management al securitatii pentru lantul de furnizare - SR ISO 28000:2010
»  Sfaturi pentru imbunatatirea eficientei si eficacitatii
»  Standard ISO pentru produse cosmetice bio
»  Tehnici de vanzari. Preturi mici zilnic (PMZ).
»  EN 16114:2011 - Servicii de consultanta in management
»  Cooperare internationala privind securitatea informatica
»  Cum imbunatatim calitatea. Ghid practic
»  Standardul ISO 9564-1 privind modul de gestionare şi de securitate al codurilor PIN
»  Infrastructura IT pentru IMM-uri si ONG-uri
»  Stimulati munca! Incurajarea consumului, o idee proasta
»  Etichete ecologice pentru telefoane
»  Ordin nr. 946 din 04.07.2005, aprobarea Codului controlului intern-managerial, cuprinzand standardele de control intern-managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern-managerial Monitorul Oficial nr. 469 din 05.07.2011
»  Managementul echipei
Produse
Legaturi Sponsorizate
Legaturi Utile

 

Asociatia Americana pentru Calitate (ASQ), www.asq.org

Organizatia Internationala pentru Standardizare (ISO), www.iso.org

European Foundation for Quality Management, www.efqm.org

Asociatia de Acreditare din Romania, www.renar.ro

Ministerul Cercetarii si Inovarii, www.research.ro

European Accreditation, www.european-accreditation.org

Legislatie Europeana www.eur-lex.europa.eu

Asociatia de Standardizare din Romania, www.asro.ro

 

 

Parteneri